451-0570/01 – Elektroenergetika (bc-EE)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GUR10 doc. Dr. Ing. Jiří Gurecký
HOL508 Ing. Regina Holčáková
HRA194 Ing. Miroslav Hrabčík
CHV030 Ing. Roman Chválek
KRE74 doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D.
MAC464 Ing. Martin Mach
POK096 Ing. Viktor Pokorný, Ph.D.
PRO324 Ing. Ondřej Procházka
STA291 Ing. Břetislav Stacho, Ph.D.
STR304 Ing. František Střída
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+4
celoživotní Zápočet a zkouška 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Definovat základní elektroenergetické pojmy. Srovnat výrobu elektrické energie v různých typech elektráren Popsat základní elektrické parametry vedení. Vyjmenovat poruchové stavy v elektrických sítích. Vysvětit základní principy kompenzace účiníku. Rozlišovat ztráty v elektrickém rozvodu. Charakterizovat pojem kvalita elektrické energie.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět pojednává především o problematice ustáleného chodu různých typů elektrických sítí. Návaznou problematikou jsou poruchové stavy v elektrických sítích.

Povinná literatura:

Hradílek Z.: Elektroenergetika, skripta VŠB Santarius P.: Elektrické stanice a vedení, skripta VŠB Brauner J., Šindler Z.: Elektrická část elektráren, skripta VŠB Hodinka M., Fecko Š., Němeček F.: Přenos a rozvod elektrické energie, SNTL 1989 Praha Trojánek Z., Hájek J., Kvasnica P.: Přechodové jevy v el. soustavách, SNTL 1988 Praha Gurecký J.: Elektroenergetika - návody do cvičení, skripta VŠB Krejčí P.: Cvičení z elektroenergetiky, skripta VŠB

Doporučená literatura:

Sylaby pro distanční část kombinovaného studia

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování protokolů z laboratorních úloh, zpracování samostatných projektů, test. Podmínky udělení zápočtu: Získání min. 20b, účast na laboratorních cvičeních.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Základní elektroenergetické pojmy, výroba elektrické energie v elektrárnách, bilance výroby a spotřeby elektrické energie Přenos a rozvod elektrické energie, elektrické parametry vedení, činný odpor Indukčnost, kapacita, svod Ustálený chod elektrických sítí, jednoduchá stejnosměrná vedení nn, vn Trojfázová vedení a sítě vn a nn, uzlové sítě Vedení vvn a zvn Poruchové stavy v el. sítích, zkraty v el. sítích, charakteristika zkratových jevů Názvosloví a označování zkratových veličin, časový průběh zkratových proudů Výpočet zkratových poměrů Zemní spojení, kompenzace zemních spojení Provoz elektrizačních soustav, struktura elektrizační soustavy, základní schémata elektrických stanic Ztráty v el. sítích a možnosti jejich snižování Kompenzace účiníku Kvalita elektrické energie Výpočtová cvičení: Základní energetické pojmy (soustavy, diagram zatížení) Výpočty energetických bilancí elektráren Elektrické parametry vedení, činný odpor, indukčnost Kapacita, svod Ustálený chod sítí NN a VN Výpočty dlouhých vedení VVN Kompenzace účiníku Ztráty v el. sítích Výpočty zkratových poměrů v síti Výpočty zkratových poměrů v síti Zápočtový test (15b) Laboratorní cvičení: Měření na modelu vedení (5b) Měření kompenzace účiníku (5b) Měření na ochraně (5b) Projekty: Výpočet ustáleného chodu krátkého vedení (5b) Výpočet dlouhého vedení (5b) Výpočet zkratových poměrů v síti (5b)

Podmínky absolvování předmětu

Celoživotní forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (45) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 20
                Měření kompenzace účiníku Laboratorní práce 5  0
                Měření na ochraně Laboratorní práce 5  0
                Výpočet ustáleného chodu krátkého vedení Projekt 5  0
                Výpočet dlouhého vedení Laboratorní práce 5  0
                Písemka Písemka 25  0
        Zkouška Zkouška  (55) 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 55  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Rožnov pod Radhoštěm 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2648) Projektování elektrických zařízení (2648R999) Společné studium P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2648) Projektování elektrických zařízení (2648R999) Společné studium K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 letní