451-0905/01 – Protections and Automatics in Electric Power Distribution (dr-OAR)

Gurantor departmentDepartment of Electrical Power EngineeringCredits10
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Zdeněk MedvecSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Zdeněk Medvec
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MED40 doc. Dr. Ing. Zdeněk Medvec
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 30+0
Part-time Credit and Examination 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Prohloubit a rozvíjet znalosti elektrických ochran a protihavarijních automatik. Vysvětlit a objasnit studentům základní principy a provedení speciálních moderních elektrických ochran a protihavarijních automatik. Po absolvování předmětu studenti dokáží získané vědomosti interpretovat, analyzovat a aplikovat nejen při návrhu, nasazování a nastavování běžných elektrických ochran v elektrizačních soustavách, ale také umí navrhnout a vyřešit speciální případy jištění a chránění.

Teaching methods

Individual consultations
Project work
Other activities

Summary

Compulsory literature:

1. Blackburn, J. Lewis: Protective relaying-principles and applications. MAarcel Dekker, Inc., New York, 1998.

Recommended literature:

1. Horowitz, S. H., Phaddke, A. G.:Power system relaying. RSP Press Ltd. Tauton, 1992.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Výpočty napěťových a proudových poměrů v místě ochrany při souměrných a nesouměrných zkratech v el. soustavě. Řešení dynamické stability. Přístrojové transformátory proudu a jejich chyby při přechodných dějích - vliv stejnosměrné složky zkratového proudu na správnou činnost ochran. Distanční ochrany. Měřicí členy - amplitudové a fázové kompenzátory. Polarizace stejnosměrné složky, závora proti kývání, kompenzace odporu oblouku, kompenzace při zemních zkratech. Příčiny nesprávného měření distančních ochran. Srovnávací ochrany a jejich vazby. Spolupráce s automatikou opětného zapínání. Selektivní vypínání vedení při zemním spojení. Distanční číslicové ochrany - základní algoritmy. Protihavarijní automatiky v el. soustavách - automatika proti přetížení mezisystémového vedení, automatika pro udržení stability, automatika pro přerušení asynchronního chodu, automatické frekvenční odlehčování.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907V001) Electrical power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907V001) Electrical power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner