451-0906/01 – Electro-Heat Technology (dr-ETT)

Gurantor departmentDepartment of Electrical Power EngineeringCredits0
Subject guarantorprof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc.Subject version guarantorprof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HRA50 prof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 30+0
Part-time Credit and Examination 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Po abolsovávní předmětu student umí aplikovat fyzikální zákony šíření tepla do jednotlivých druhů elektrotepelných technologických principů. Prokáže schopnost navrhnout způsob elektrického vytápění a elektrického ohřevu podle technologického zadání. Ve cvičení aplikuje teoretické poznatky z přednášek na výpočty přenosů energie v jednotlivých technologických principech a prokáže praktické schopnosti při měření v laboratořích. Ve dvou programech prokáže schopnost samostatného návrhu zadaného elektrotepelného zařízení.

Teaching methods

Individual consultations
Project work
Other activities

Summary

Compulsory literature:

Rada J., Hradílek Z., Kožený J., Novák P., Andras J.: Elektrotepelná technika. SNTL Praha 1985 Hradílek Z.: Elektrické teplo. Skripta VŠB 1989 Hradílek Z.: Energetické problémy ocelářských obloukových pecí. Doktorská disertace ČVUT Praha 1989 U.I.E.: Elektrovärme Teorie und Praxis. Verlag W. Girardet ESSEN 1984. Plöckinger E.: Elektrostahlerzengung. Verlag Düsseldorf 1979. A.C. Metaxas:Foundations of Electroheat Unified Approach. Book published by University of Cambridge UK 1996 . Hradílek, Z.: Modelling of a Free Burning Electric Arc by Control of the Power Programme of the Steelmaking Arc Furnace. Proceedings XII. th. Congress International Union Electroheat 1992 Montred Canada, ISBN 2-89310-121-6 Hradílek, Z.: Energy savings using reactor with controlled power regime EAF. XIII. World Congress BNCE - UIE 1996 Birningham U.K. Proceedings, ISBN 186126007X. Hradílek, Z.: Energy savings using reactor with controlled power regime EAF. Elektrowärme Int. Vulkan Verlag Essen 1997, No 4, B 154-155 BRD, ISBN 0340-3521-IK-5548F. Hradílek, Z.: Teoretical aspects of alternative proposals of electric heating. Sborník vědeckých prací VŠB TUO 1999. Hradílek, Z.: Alternative proposal of electric heating in closed spaces. U.I.E. Congress Lisabon Portugal 2000. Hradílek, Z.: at. all: Cooperation on Engineering Education Computer aided disign and Work simulation of Electric Furnaces and Heaters. International Conference ICEE 1999, Ostrava, Proceedings.

Recommended literature:

Rada J., Hradílek Z., Kožený J., Novák P., Andras J.: Elektrotepelná technika. SNTL Praha 1985 Hradílek Z.: Elektrické teplo. Skripta VŠB 1989 Hradílek Z.: Energetické problémy ocelářských obloukových pecí. Doktorská disertace ČVUT Praha 1989 U.I.E.: Elektrovärme Teorie und Praxis. Verlag W. Girardet ESSEN 1984. Plöckinger E.: Elektrostahlerzengung. Verlag Düsseldorf 1979. A.C. Metaxas:Foundations of Electroheat Unified Approach. Book published by University of Cambridge UK 1996 . Hradílek, Z.: Modelling of a Free Burning Electric Arc by Control of the Power Programme of the Steelmaking Arc Furnace. Proceedings XII. th. Congress International Union Electroheat 1992 Montred Canada, ISBN 2-89310-121-6 Hradílek, Z.: Energy savings using reactor with controlled power regime EAF. XIII. World Congress BNCE - UIE 1996 Birningham U.K. Proceedings, ISBN 186126007X. Hradílek, Z.: Energy savings using reactor with controlled power regime EAF. Elektrowärme Int. Vulkan Verlag Essen 1997, No 4, B 154-155 BRD, ISBN 0340-3521-IK-5548F. Hradílek, Z.: Teoretical aspects of alternative proposals of electric heating. Sborník vědeckých prací VŠB TUO 1999. Hradílek, Z.: Alternative proposal of electric heating in closed spaces. U.I.E. Congress Lisabon Portugal 2000. Hradílek, Z.: at. all: Cooperation on Engineering Education Computer aided disign and Work simulation of Electric Furnaces and Heaters. International Conference ICEE 1999, Ostrava, Proceedings.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Analogie mezi polem teplotním a elektrickým Výpočet celkového příkonu a doby ohřevu vsázky odporových elektrických pecí. Teorie indukčního ohřevu. Maxwelovy rovnice, vlnové rovnice šíření elektromagnetického vlnění. Poyntingův vektor, válcové vlnění v cívce a vsázce. Elektrické zdroje pro střední a vysoké kmitočty k napájení indukčních a dielektrických elektrotepelných zařízení. Elektrická zařízení obloukových pecí. Energetické problémy obloukových pecí. Řízení energetického režimu počítačem. Převádění nesymetrické zátěže na symetrickou. Symetrizační zařízení, fázorové diagramy.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2301) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907V001) Electrical power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907V001) Electrical power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner