451-0909/01 – Computers for measurement and diagnostics (dr-PMD)

Gurantor departmentDepartment of Electrical Power EngineeringCredits0
Subject guarantorprof. Ing. Pavel Santarius, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Pavel Santarius, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesDoctoral
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 30+0
Part-time Credit and Examination 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Základní principy technické diagnostiky. Typy měřených signálů, jejich přizpůsobení a úprava. 2. Převodníky elektrických veličin, průmyslové standarty. A/D a D/A převodníky. 3. Sběr a přenos dat. Řízení měřících přístrojů pomocí počítače. Seriové a paralelní rozhraní a způsob jejich využití při měření. 4. Vzorkování, vliv rychlosti vzorkování na přesnost měření a korektnost vyhodnocení naměřených dat. 5. Analýza signálů, analýza časových řad, číslicová filtrace. Statistické testy. 6. Návrh měřící metodiky. Volba technických (HW) a programových (SW) prostředků. 7. Ochrana proti rušivým vlivům. Způsoby oddělení měřícího zařízení od měřeného objektu. 8. Využití technických a programových prostředků pro návrh měřící aplikace. 9. Archivace a zpracování naměřených dat. Vyhodnocení měření a jeho grafická prezentace. Vzájemné sdílení dat. 10. Systémy pro generování zakázkových měřících, řídících a regulačních programů. Využití virtuálních přístrojů. 11. Modelování a simulace měření. Archivace a zpracování naměřených dat. 12. Řešení praktických úloh: a) Měření vyšších harmonických a frekvenčních charakteristik napájecí sítě b) Aplikace různých způsobů diagnostických měření s využitím vhodných typů měřících prostředků pro optimalizaci spotřeby elektrické energie a snižování energetické náročnosti různých technologických celků a objektů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907V001) Electrical power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907V001) Electrical power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner