451-0911/01 – Electromagnetic Compatibility (EMC) (dr-EMC)

Gurantor departmentDepartment of Electrical Power EngineeringCredits0
Subject guarantorprof. Ing. Pavel Santarius, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Pavel Santarius, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRE74 doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D.
SAN50 prof. Ing. Pavel Santarius, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 30+0
Part-time Credit and Examination 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Po absolvování předmětu student umí prokázat a naměřit rušivé vlivy v elektrických sítí, vypočítat a navrhnout potřebná ochranná opatření a interpretovat naměřené výsledky ve vztahu k platným normám.

Teaching methods

Individual consultations
Project work
Other activities

Summary

Compulsory literature:

1. Arrilaga J., Brandloy D.A, Bodgor F.S.: Power system harmonics, Awiley IP 1985 2.Žeželenko I.V. a kol: Kvalita elektrické energie v závodech. Technika 1981 3. Degaque P., Hamelin J.: Electromagnetic compatibility, Oxford University Press. 1993 4. Korenc V., Holoubek J.: Kompenzace jalového výkonu v praxi, IN-EL Praha 1999 5. Vaculíková P. a kol.: Elektromagnetická kompatibilita 6. Schlabbach J., Blume D., Stephanblome T.: Voltage Quality in electrical power systems, IEE London, UK 2001 7. Fassbinder S.: Netzstörungen durch passive und aktive Bauelůemente, VDE Verlag GMBH, Berlin, 2002

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Úvod. Definice a význam EMC, normalizace. Obecný přehled zpětných vlivů nelineárních spotřebičů na napájecí síť. 2. Vyšší harmonické - matematické definice. Zdroje vyšších harmonických, rušivé vlivy. 3. Výpočet šíření vyšších harmonických v el. sítích. Návrh kompenzačních a filtračních zařízení I. 4. Návrh kompenzačních a filtračních zařízení II. Frekvenční charakteristiky elektrických sítí. 5. Kolísání napětí - matematické definice. Kolísání napětí - stanovení mezních hodnot. 6. Nesymetrie napětí. Rušivé vlivy na systém HDO - spolehlivost systému HDO. 7. Vliv parametrů el. sítě na provoz systému HDO. Rušení přijímačů HDO.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907V001) Electrical power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907V001) Electrical power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642V004) Electrical Machines, Apparatus and Drives P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner