451-0914/01 – Electric Light (dr-ELSV)

Gurantor departmentDepartment of Electrical Power EngineeringCredits0
Subject guarantorprof. Ing. Karel Sokanský, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Karel Sokanský, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesDoctoral
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 30+0
Part-time Credit and Examination 0+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Po absolvovani predmetu student umi definovat vybrane pojmy z oblasti svetelne techniky,vysvetlit a popsat spickove vypoctove metody pri reseni osvetlovacich soustav,vypocitat udaje souvisejici s navrhem soustavy,interpretovat poznatky a prokazat vedecke mysleni a tvurci pristup pri reseni novych problemu tykajicich se inteligentnich integrovanych ridicich systemu.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Project work
Other activities

Summary

Compulsory literature:

l. IES Lighting Handbook NEW YORK l972. 2. R.W. DITCHURN LIGH LONDON l976. 3. J. Habel - Světelná technika ČVUT l982

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Speciální měření ve světelné technice. 2. Měřící přístroje v osvětlovací technice. 3. Návrhy osvětlení speciálních pracovišť. 4. Řešení místního osvětlení. 5. Kvalitativní požadavky na osvětlovací soustavy. 6. Problematika sdruženého osvětlení. 7. Energetická bilance osvětlovacích soustav.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2008/2009 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (P2645) Electrical Engineering, Communication and Computer systems (3907V001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907V001) Electrical power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907V001) Electrical power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner