452-0004/02 – ELEKTROTECHNIKA (EL51)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Václav Vrána, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1964/1965Rok zrušení2004/2005
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOL62 doc. Ing. Václav Kolář, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět navazuje na znalosti základů elektrotechniky získané ve Fyzice I. a II.. Seznamuje studenty s principy činností elektrických přístrojů, elektrických strojů a s jejich vlastnostmi a aplikacemi, se základy průmyslové polovodičové techniky, s charakteristikami pracovních mechanismů a se základy elektrických pohonů, s problematikou výroby a užití elektrického tepla, s vlastnostmi provozovaných elektrorozvodných sítí. Součástí výuky jsou také technické předpisy a nařízení, týkající se způsobů provedení ochrany před úrazem elektrickým proudem. V laboratorních úlohách je kladen hlavní cíl do oblasti seznámení studentů s praktickými návyky při měření a vyhodnocování elektrických a neelektrických veličin. Výpočetní cvičení upevňují vědomosti získané na přednáškách řešením teoretických a některých praktických úloh.

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek (21 přednášek): Úvod do předmětu: Energetické zdroje , klasifikace, vlastnosti, elektrické obvody (opak. z fyziky), základní pojmy a zákony, prvky el. obvodů, stejnosměrné obvody, metody určování obvodových veličin - (Přechodné stavy ve stejnosměrných obvodech: zapínání a vypínání obvodů s R,L,C) Elektrické měření : obsah, účel, pojmy, označování, metody, druhy a vlastnosti měř. přístrojů Střídavý proud: vznik, popisy, charakteristické hodnoty, parametry, obvodové veličiny s prvky R,L,C, výkony, kompenzace - (Nelineární obvody, prvky, řešení, vyšší harmonické složky obvod. veličin ) Třífázová soustava a obvody: vznik, vlastnosti, výkony, řešení obvodů, točivé pole Elektrické přístroje: rozdělení,funkce, provedení, jistící a spínací přístroje, elektromagnety, logické řízení , rozdělení, popis, kontaktní logické obvody - (Magnetické obvody : elektromagnety, tažná síla, provozní vlastnosti) Průmyslová elektronika: prvky, rozdělení, provozní vlastnosti, spínače, měniče, použití Elektrické stroje: úvod, rozdělení, transformátory:.princip, konstrukce, provozní stavy, parametry, zapojení - (Statické měniče: napětí, kmitočtu, princip, vlastnosti, použití, záložní zdroje) Transformátory: měřící, speciální, autotransformátory, elektrické stroje točivé: rozdělení, princip činnosti Střídavé stroje: asynchronní motory a generátory, konstrukce, provozní vlastnosti - (Elektrické teplo, (zdroje, průmyslové ohřevy, ohřevy vody a vytápění prostorů)) Střídavé stroje: synchronní stroje, konstrukční provedení, provozní vlastnosti Stejnosměrné stroje: rozdělení, princip činnosti, konstrukce, , provozní vlastnosti - (Spouštění a řízení rychlosti asynchronních a stejnosměrných motorů) Elektrické pohony: definice, provozní stavy, momentové charakteristiky, pohybová rovnice, Výroba a rozvod a elektrické energie : elektrárny, rozvodné sítě, dimenzování vedení - (Energetika pohonu : ztráty, účinnosti, druhy zatížení , oteplování a ochlazování motorů, dimenzování motorů) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s el. proudem, předpisy, účinky, princip a druhy ochran před úrazem el. proudem Osnova cvičení pro denní studium Výpočetní cvičení: BEZPEČNOST PŘI PRÁCI S EL. PROUDEM V LABORATOŘÍCH KATEDRY 452. Seznámení s vybaveností a provozním řádem laboratoří E 328 a F 329 a s podmínkami hodnocení a získání zápočtu (2h) + VÝPOČET SS OBVODŮ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY - výpočet parametrů pomocí symbolicko-komplexní metody, sestavení schémat náhradního obvodu z idealizovaných prvků pro výpočet TŘÍFÁZOVÉ OBVODY - odporová zátěž Y, D, souměrná, nesouměrná, poruchy na spotřebiči a na zdroji, výkony, srovnání, fázorové diagramy DIMENZOVÁNÍ VEDENÍ VEDENÍ A MOTORÚ DIMENZOVÁNÍ VEDENÍ VEDENÍ A MOTORÚ OPAKOVÁNÍ, KONZULTACE, UDĚLOVÁNÍ ZÁPOČTU Laboratorní úlohy: LÚ č. 1: Stejnosměrné obvody LÚ č. 2: Jednofázové střídavé obvody a výkon střídavého proudu LÚ č. 3: Třífázové obvody LÚ č. 4 : Usměrňovače LÚ č. 5: Měření na triaku LÚ č. 6: Měření na transformátoru LÚ č. 7: Kontaktní řízení pásové dopravy LÚ č. 8: Charakteristiky asynchronního motoru

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T009) Úpravnictví P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T009) Úpravnictví P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (2102T009) Úpravnictví P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku