452-0004/03 – ELEKTROTECHNIKA (EL51)

Gurantor departmentDepartment of General Electrical EngineeringCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Václav Vrána, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1964/1965Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MED30 Ing. Vladimír Meduna
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 22+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Basics of theoretical electrotechnics, electrical machines, electrical apparatus, electrical measurements, electrical drivers, power electronics, electric power engineering, electrical heat and electrical light.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova přednášek (21 přednášek): Úvod do předmětu: Energetické zdroje , klasifikace, vlastnosti, elektrické obvody (opak. z fyziky), základní pojmy a zákony, prvky el. obvodů, stejnosměrné obvody, metody určování obvodových veličin Přechodné stavy ve stejnosměrných obvodech: zapínání a vypínání obvodů s R,L,C Elektrické měření : obsah, účel, pojmy, označování, metody, druhy a vlastnosti měř. přístrojů Střídavý proud: vznik, popisy, charakteristické hodnoty, parametry, obvodové veličiny s prvky R,L,C, výkony, kompenzace Nelineární obvody, prvky, řešení, vyšší harmonické složky obvod. veličin Třífázová soustava a obvody: vznik, vlastnosti, výkony, řešení obvodů, točivé pole Elektrické přístroje: rozdělení,funkce, provedení, jistící a spínací přístroje, elektromagnety, logické řízení , rozdělení, popis, kontaktní logické obvody Magnetické obvody : elektromagnety, tažná síla, provozní vlastnosti Průmyslová elektronika: prvky, rozdělení, provozní vlastnosti, spínače, měniče, použití Elektrické stroje: úvod, rozdělení, transformátory:.princip, konstrukce, provozní stavy, parametry, zapojení Statické měniče: napětí, kmitočtu, princip, vlastnosti, použití, záložní zdroje Transformátory: měřící, speciální, autotransformátory, elektrické stroje točivé: rozdělení, princip činnosti Střídavé stroje: asynchronní motory a generátory, konstrukce, provozní vlastnosti Elektrické teplo, (zdroje, průmyslové ohřevy, ohřevy vody a vytápění prostorů). Střídavé stroje: synchronní stroje, konstrukční provedení, provozní vlastnosti Stejnosměrné stroje: rozdělení, princip činnosti, konstrukce, , provozní vlastnosti Spouštění a řízení rychlosti asynchronních a stejnosměrných motorů Elektrické pohony: definice, provozní stavy, momentové charakteristiky, pohybová rovnice, Výroba a rozvod a elektrické energie : elektrárny, rozvodné sítě, dimenzování vedení Energetika pohonu : ztráty, účinnosti, druhy zatížení , oteplování a ochlazování motorů, dimenzování motorů Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s el. proudem, předpisy, účinky, princip a druhy ochran před úrazem el. proudem

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technical Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technical Safety of Persons and Property K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner