452-0033/02 – Electrical Engineering in Mining (EvH)

Gurantor departmentDepartment of General Electrical EngineeringCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Václav Vrána, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Václav Vrána, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year6Semesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction1960/1961Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
Fiktivní Uživatel
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Combined Credit and Examination 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

This subject links up to basis of electrical engineering, gained in subject Electrical Engineering in 3 rd class of sudy. The aim of the subject is to acquaint sudents with application of electric devices in given study field.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky : Úvodní pasáže z oboru a aplikací. Rozvod el. energie na lomech. Základy el. energie v hlubinných dolech. Základy el. pohonů, mechanika a kinematika. Dimenzování elektrických pohonů. Výkonová část el. pohonu. Stejnosměrné regulační pohony. Střídavé regulační pohony. Elektrické pohony lokomotiv na lomech a v hlubinných dolech. El. pohony DPD na lomech a v hlubinných dolech. El. pohony těžních strojů a vratů. Údržba el. strojů a el. zařízení. Základní bezpečnostní poznatky, ochrana před nebezpečným dotykem el. zařízení. El. zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu. Cvičení : - Výpočet úbytků napětí na vedeních - Dimenzování el. pohonů

Conditions for subject completion

Combined form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject K Czech Ostrava 6 Optional study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject K Czech Ostrava 6 Optional study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject K Czech Ostrava 6 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner