452-0033/02 – Electrical Engineering in Mining (EvH)

Gurantor departmentDepartment of General Electrical EngineeringCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Václav Vrána, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Václav Vrána, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year6Semesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction1960/1961Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
Fiktivní Uživatel
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

This subject links up to basis of electrical engineering, gained in subject Electrical Engineering in 3 rd class of sudy. The aim of the subject is to acquaint sudents with application of electric devices in given study field.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky : Úvodní pasáže z oboru a aplikací. Rozvod el. energie na lomech. Základy el. energie v hlubinných dolech. Základy el. pohonů, mechanika a kinematika. Dimenzování elektrických pohonů. Výkonová část el. pohonu. Stejnosměrné regulační pohony. Střídavé regulační pohony. Elektrické pohony lokomotiv na lomech a v hlubinných dolech. El. pohony DPD na lomech a v hlubinných dolech. El. pohony těžních strojů a vratů. Údržba el. strojů a el. zařízení. Základní bezpečnostní poznatky, ochrana před nebezpečným dotykem el. zařízení. El. zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu. Cvičení : - Výpočet úbytků napětí na vedeních - Dimenzování el. pohonů

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject K Czech Ostrava 6 Optional study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject K Czech Ostrava 6 Optional study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject K Czech Ostrava 6 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner