452-0072/02 – HORNICKA ELEKTROTECHNIKA 2131 (E2131)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Václav Kolář, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Václav Kolář, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRB02 doc. Ing. Roman Hrbáč, Ph.D.
KOL62 doc. Ing. Václav Kolář, Ph.D.
MLC37 Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D.
PAL35 prof. Ing. Josef Paleček, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je aby student získal přehled o základních principech elektrotechniky v rozsahu potřebném pro absolventa Hornicko-geologické fakulty. Aby pochopil propojení těchto teoretických principů s praktickým využíváním elektrické energie, zejména v aplikacích se kterými se bude setkávat ve svém oboru. Dále se student v předmětu seznámí se základy ochrany před úrazem v elektrotechnice a s nejdůležitějšími souvisejícími předpisy, se nimiž se může v praxi setkat. Dále je cílem osvojit si, jak a kde získané vědomosti pozděj doplňovat (literatura, normy, internet ...)

Vyučovací metody

Anotace

Předmět navazuje na znalosti základů elektrotechniky získané ve fyzice. Seznamuje studenty se seznámí z metodamiřešení elektrických obvodů, s principy činnosti elektrických strojů, přístrojů a s jejich vlastnostmi, se základy el. měření, elektrických pohonů, polovodičové techniky, elektrického tepla , světla a s výrobou a rozvodem el. energie. Studenti se také seznámí také se základy bezpečnosti a ochrany zdraví v elektrotechnice.

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Sylaby přednášek a cvičení od vyučujícího.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

- Průběžné ověřování znalostí studentů na početních cvičeních formou diskuse a dotazů. Aktivní zapojení studentů do výuky s cílem identifikovat problém, hledat jeho řešení a interpretovat výsledky. - Semestrální práce na zadané téma. V nich se studenti nejprve orientují v zadaných faktech, dále je seřazují, vybírají z nich podstatné informace a provádějí řešení. Výsledky zpracovávají do konečné formy práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Úvod do předmětu: Energetické zdroje , klasifikace, vlastnosti, elektrické obvody (opak. z fyziky), základní pojmy a zákony, prvky el. obvodů, stejnosměrné obvody, metody určování obvodových veličin - Elektrické měření : obsah, účel, pojmy, označování, metody, druhy a vlastnosti měř. přístrojů - Střídavý proud: vznik, popisy, charakteristické hodnoty, parametry, obvodové veličiny s prvky R,L,C, výkony, kompenzace - Třífázová soustava a obvody: vznik, vlastnosti, výkony, řešení obvodů, točivé pole - Elektrické přístroje: rozdělení, funkce, provedení, jistící a spínací přístroje, elektromagnety, logické řízení, rozdělení, popis, kontaktní logické obvody - Průmyslová elektronika: prvky, rozdělení, provozní vlastnosti, spínače, měniče, použití - Elektrické stroje: úvod, rozdělení, transformátory:princip, konstrukce, provozní stavy, parametry, zapojení - Transformátory: měřící, speciální, autotransformátory, elektrické stroje točivé: rozdělení, princip činnosti - Střídavé stroje: asynchronní motory a generátory, konstrukce, provozní vlastnosti - Střídavé stroje: synchronní stroje, konstrukční provedení, provozní vlastnosti - Stejnosměrné stroje: rozdělení, princip činnosti, konstrukce, , provozní vlastnosti - Výroba a rozvod a elektrické energie : elektrárny, rozvodné sítě, dimenzování vedení - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s el. proudem, předpisy, účinky, princip a druhy ochran před úrazem el. proudem

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Projekt Projekt 30  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 50  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.