452-0081/06 – Electrical Engineering 394507 (EHBA)

Gurantor departmentDepartment of General Electrical EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Václav Kolář, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DUD57 Ing. Jan Dudek, Ph.D.
HRB02 Ing. Roman Hrbáč, Ph.D.
KOC61 doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.
KOL62 doc. Ing. Václav Kolář, Ph.D.
KOU20 Ing. Ctirad Koudelka
MLC37 Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D.
NOV27 doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D.
PAL35 prof. Ing. Josef Paleček, CSc.
STY10 doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
VAN72 doc. Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
VRA30 doc. Ing. Václav Vrána, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 22+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The purpose of this course is that students get an idea of the basic principles of electrotechnics, to a degree necessary for Faculty of safety engineering graduates. Students should be able to understand the connection between these theoretical principles and practical ways of using electrical energy. Special attention should be paid to practical things that students will need in their future career. Students will also learn basic facts about protection against injuries in electrotechnics, and the most important legal regulations and standards that they can encounter.

Teaching methods

Summary

The subject resumes on knowledge of Basic of Electrical Engineering got at physics. Students are acquainted with solving of electrical circuits, principles of the measurement of electric and non-electric quantities, with function principles and operation properties of electrical machines and instruments; with elements of electrical drives, solid-state engineering, electrical heat and with elements of production and distribution of electrical power. Specifications of concept methods of electric current injury protection are a part of the education as well.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Syllaby přednášek a cvičení od vyučujícího.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

• Short enter tests before starting of each laboratory measurement to examine of student readiness to make measurement • Reports from each measurement processed on the base of measured values from these measurements and their subsequent processing, completing and assessing. • Continuous verifying of student knowledge in the numerical exercises in a form of debate and inquiries to achieve student active participations in study process. Identify, deduce and search of problem solving and their interpretation by students. • Tests from numerical exercises, eventually from chosen theoretical circuits • Term work and projects on a given theme on the basis of selection, investigation, ordering and final compilation of facts and their processing into final form of given theme.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova přednášek: 1. Harmonogram a podmínky absolvování předmětu. Stejnosměrné obvody: základní pojmy, zákony, prvky el. obvodů, metody řešení obvodů. 2. Jednofázové střídavé obvody: vznik, průběh, charakteristické hodnoty, obvody s pasivními prvky a jejich řešení, výkony. Kompenzace účiníku. 3. Elektrická měření: základní pojmy, chyby měření, měření napětí, proudu, výkonu a odporu 4. Trojfázové střídavé obvody: průběhy veličin, fázorové diagramy, zapojení souměrné zátěže, výkony. 5. Základy polovodičové techniky: fyzikální podstata, polovodičové prvky, usměrňovače, střídavé měniče napětí. 6. Spínací a jistící přístroje: pojistky, jističe, proudové chrániče, spínací přístroje, bleskojistky a přepěťové ochrany. 7. Základy logického řízení: rozdělení, základní logické funkce a členy, příklady aplikací. Bezpečnostní logické obvody, definice, kategorie, popis. 8. Transformátory: jednofázové, trojfázové - princip činnosti, provozní stavy, konstrukční provedení. Autotransformátory. 9. Elektrické stroje točivé: druhy, princip činnosti, provozní vlastnosti, oblasti použití. 10. Bezpečný provoz elektrických zařízení: definice, základní pojmy, kvalifikace osob, rozdělení, základní požadavky pro bezpečnou činnost na elektrických zařízeních, příklady aplikací 11. Vnější vlivy a nebezpečná prostředí, krytí, účinky el. proudu na lidský organismus, ochrana před úrazem el. proudem. 12. Základní kriteria pro dimenzování vodičů a jištění el. rozvodů: dovolená provozní teplota, úbytek napětí, hospodárný průřez, zkratové proudy, zásady pro jištění vedení a spotřebičů. 13. Záložní (náhradní) zdroje; rozdělení, principy, použití. Ochrana před bleskem, základní provedení ochrany před přepětím. 14. Zdroje tepla z elektrické energie. Osnova početních cvičení: 1. Řešení stejnosměrných obvodů 2. Řešení střídavých 1-fázových obvodů (2 cvičení) 3. Trojfázové obvody, výpočty úbytků napětí pro různé varianty připojení spotřebiče k napájecí síti, dimenzování vedení, návrh jištění 4. Výpočty dotykových napětí při poruchových stavech v el. síti 5. Zápočtová písemka, konzultace, udělení zápočtu Laboratorní měření: 1. úvod - Bezpečnostní školení. 2. LÚ čís. 1 Měření na stejnosměrném obvodě. 3. LÚ čís. 2 Měření na jednofázovém střídavém obvodě, kompenzace jalového výkonu 4. LÚ čís. 3 Měření na trojfázovém obvodě. 5. LÚ čís. 4 Měření na jednofázových a třifázových usměrňovačích 6. LÚ čís. 5 Měření na bezpečnostním modulu PILZ 7. LÚ čís. 6 Ověřování funkce proudového chrániče, měření unikajících a dotykových proudů u spotřebičů 8. LÚ čís. 7 Měření na transformátoru. 9. LÚ čís. 8 Logické řízení-pásová doprava

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Laboratory work Laboratory work 10  0
                Project Project 10  0
                Written exam Written test 12  0
                Other task type Other task type 3  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 15  0
                Oral Oral examination 50  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R005) Engineering Safety of Persons and Property P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R001) Occupational and Process Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner