452-0083/02 – Electric Equipment of Machines (EZS)

Gurantor departmentDepartment of General Electrical EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Václav Vrána, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Václav Vrána, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year5Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1960/1961Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Combined Credit and Examination 10+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Students deepen knowledge in the area of electric devices that are used and designed in profit study field. This subject links up to basic knowledge gained in the subject Electrical Engineering in 1st grade os study.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Konzultace: Všeobecně o EZ, předpisy a normy, výkresová dokumentace Druhy prostředí, krytí, umístění ovládacích a sign. prvků, prostor. požadavky Druhy používaných elektromotorů, způsoby řízení rychlosti, provozní vlastnosti při moderních způsobech řízení Energetika a ekonomika při návrhu koncepce pohonu Mechanika a kinematika pohonu, optimalizace převodu, stabilita chodu Kontaktní logické řízení, základy jištění Bezkontaktní logické řízení, struktura PLC Přívody el. energie k pracovním strojům Provozní vlastnosti regulovaných pohonů Návrh převodovky regulovaného pohonu s asynchronním motorem Elektrické pohony obráběcích strojů, krokové motory Projektování el. zařízení, projekt. podklady a hlediska Cvičení: Metodika a postup při návrhu pohonu s řízením rychlosti, zadání samostatné práce

Conditions for subject completion

Combined form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 5 Optional study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 5 Optional study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 5 Optional study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 5 Optional study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 5 Optional study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Technology K Czech Ostrava 5 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner