452-0087/03 – Rozvody elektrické energie v lomech (REEL)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Václav Kolář, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Václav Kolář, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOL62 doc. Ing. Václav Kolář, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá přehled o aplikacích elektrotechniky v průmyslu, zejména v těžebním, v rozsahu potřebném pro absolventa Hornicko-geologické fakulty. Cílem je, aby se student pozděj v praxi mohl orientovat v problémech souvisejících s elektrickými zařízeními v průmyslu a jejich provozem. Předpokládá se, že student zde bude v pozici uživatele těchto zařízení, nebo vedoucího pracovníka. Dále si student prohloubí znalosti z oblasti ochrany před úrazem v elektrotechnice a s nejdůležitějšími souvisejícími předpisy, se nimiž se může v praxi setkat. Dále je cílem osvojit si, jak a kde získané vědomosti pozděj doplňovat (literatura, normy, internet ...)

Vyučovací metody

Anotace

Předmět navazuje na znalosti získané v předmětu elektrotechnika ve 2. ročn. studia. Cílem předmětu je seznámit studenty s rozvody el. energie na lomech, se způsobem jejich navrhování, dimenzování a provozování. Seznamuje rovněž se základy el. pohonů strojů v lomech, dále pak s možnými způsoby provádění ochran těchto zařízení proti úrazu elektrickým proudem.

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Sylaby přednášek a cvičení od vyučujícího, internetové odkazy, odborné firemní manuály.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

- Průběžné ověřování znalostí studentů na cvičeních formou diskuse a dotazů. Aktivní zapojení studentů do výuky s cílem identifikovat problém, hledat jeho řešení a interpretovat výsledky. - Kontrolní testy na řešení početních příkladů, popřípadě vybraných teoretických okruhů - Semestrální práce na zadané téma. V nich se studenti nejprve orientují v zadaných faktech, dále je seřazují, vybírají z nich podstatné informace a provádějí řešení. Výsledky zpracovávají do konečné formy práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Normy - definice, obsah, systém označování, instituce, zřizovací zákony, technické požadavky, technické předpisy, harmonizovaná a určená norma, bezpečný výrobek. - Technická dokumentace v oblasti elektrotechniky, značky, označování veličin, popisy na výkresech, druhy a pravidla tvorby výkresové dokumentace, odborná terminologie. - Elektrické zařízení, definice, rozdělení, základní požadavky k zajištění BP. - Druhy rozvodných sítí a jejich označování. - Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3, označování, příklady dle jednotlivých povah, členění prostorů, dokumentace o určení. Druhy prostředí dle staré normy ČSN 33 0300, rozdělení dle počtu vlivů, opatření ke snížení vlivu, krytí elektrických zařízení. - Provedení elektrických strojů z hlediska montáže, chlazení a krytí - rozdělení, systémy označování, příklady, základní definice a pojmy, základní vlastnosti ES dle normy. - Druhy zatížení - definice, označování, vlastnosti a hlediska motorů při jejich návrhu, návrh a dimenzování motoru. - Kontaktní a bezkontaktní logické řízení (např. pro ovládání připojení zátěže - motoru, spouštění Y-D apod.) - Energetika a ekonomika provozu připojených spotřebičů, ukazatele kvality. - Stupně zajištění dodávky el. energie, záložní (náhradní) zdroje. - Elektrická zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu. - Dimenzování vodičů a kabelů, účinky zkratů. - Koncepce rozvodu nn a vn v hlubinných dolech. - Koncepce rozvodu nn a vn v povrchových dolech a lomech.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.