452-0251/03 – Technická zařízení budov III (TZB III)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOU20 Ing. Ctirad Koudelka
MLC37 Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D.
VAL76 Ing. Pavel Valíček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Studenti se prakticky seznámí s prostředky pro zpracování elektrotechnické dokumentace pomocí softwarových produktů. Cílem je schopnost samostatně vytvářet elektrotechnickou dokumentaci v uváděném rozsahu. 2. Studenti budou umět efektivně využívat moderní prostředky pro tvorbu elektrotechnické dokumentace.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět seznamuje studenty s problematikou vnitřních elektrických rozvodů v objektech bytové a občanské výstavby, s navrhováním a stavbou elektrických silových rozvodů v průmyslových provozovnách, s předpisy pro kladení silových elektrických vedení, provedením elektrické instalace dle vnějších vlivů, elektrickou instalací ve zvláštních objektech. Dále se předmět zabývá problematikou přípojek nn, umístěním přípojkové skříně a měřícího zařízení, umělým osvětlením vnitřních prostorů, venkovním osvětlením, ochranou před bleskem a přepětím včetně uzemnění. Studenti budou seznámeni se systémy CAD pro podporu projekční činnosti. Studentům bude zadán samostatný projekt.

Povinná literatura:

1. Fleišer J.: Technická zařízení budov, D - umělé osvětlení a elektrická instalace, přednášky. Skripta VUT Brno, 1990 2. Kebrle M.: Technická zařízení budov, D - umělé osvětlení a elektrická instalace, cvičení. Skripta VUT Brno, 1990 3. Hála P.: Vnitřní elektrické rozvody. Elektrotechnická příručka, sv. 1. Elektromanagment Brno, 1993 4. Dvořáček K., Sládek D.: Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě. Dílenská příručka, sv. 5. STRO-M Praha, 1996 5. Normy ČSN a nařízení vlády 6. Sylaby přednášek Katedry 452 - obecné elektrotechniky, http://fei.vsb.cz/kat452

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

• Průběžné ověřování znalostí studentů na cvičeních formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Identifikovat, dedukovat a hledat řešení problémů a jejich interpretace studenty. • Kontrolní testy vybraných teoretických okruhů • Projekt na zadané téma na základě výběru, přezkoumání, seřazení a konečné kompilace faktů a jejich zapracování do konečné formy zadané práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Základní vlastnosti elektrických obvodů, zapojení, obvody stejnosměrné, střídavé jednofázové a třífázové. Základní pojmy elektrotechniky, jednotky a jejich souvislosti. 2. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s elektrickým proudem, účinky elektrického proudu na lidský organizmus, druhy ochran před úrazem elektrickým proudem. Vyhláška č. 50/1978 Sb., její působnost, oprávnění provádění prací na elektrickém zařízení z hlediska projektování, montáže, výroby, kontroly a revizí elektrického zařízení na stavbách a provozovaných objektech. Revizní zpráva. 3. Osvětlení vnitřních prostorů, základní pojmy, kategorie osvětlení, svítidla, zdroje, osvětlenost, výpočet osvětlení. 4. Předpisy ochrany před bleskem, jímací vedení, svody, uzemnění. 5. Elektrické přístroje, rozdělení, funkce, jistící a spínací přístroje. 6. Vnitřní rozvody, hlavní domovní vedení, světelné a zásuvkové obvody. Instalace v koupelnách a sprchách. Elektroinstalační materiál, vypínače, zásuvky, rozváděče, vodiče, kabely. Vnější vlivy, IP kód, krytí elektrických předmětů, IK kód. 7. Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách, instalovaný výkon, součinitel náročnosti, stupně dodávky elektrické energie. Předpisy pro kladení elektrických vedení, můstkové vodiče, vedení v trubkách, vedení kabelová na povrchu a v zemi. Rozvody elektrické energie na staveništích, připojování stavebních zařízení. 8. Působení bludných proudů a ochrana stavebních a jiných objektů. 9. Výroba a rozvod elektrické energie, denní diagram spotřeby, elektrárny, sítě. Kogenerační jednotky. 10. Přípojky nn volným vedením a kabelové, umístění a zapojování měřicích souprav. Struktura platby za elektrickou energii. 11. Systémová technika budov a bytů. 12. Základní požadavky regulačních zařízení ve stavební technice a signalizační zařízení, bezpečnostní zařízení. Příklady z oblasti regulace vytápění. 13. Elektrické stroje, rozdělení, transformátory, asynchronní motory.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 5  0 3
                Projekt Projekt 30  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 15  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 50  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3607R040) Prostředí staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3607R040) Prostředí staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (B3607) Stavební inženýrství (3607R040) Prostředí staveb P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.