452-0252/01 – Základy systémové techniky budov (ZSTB)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VAN72 doc. Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je motivovat studenty, aby byli schopni aplikovat získané poznatky principů fungování základních typů systémové techniky budov (ZSTB) při návrhu sběrnicové elektroinstalace v domě. Studenti budou schopni analyzovat daný problém, vykalkulovat náklady, provést specifikaci a obhájit projekt.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět navazuje na znalosti základů elektrotechniky získané v předmětech fyzika a TZB III. Studenti budou seznámeni se základy měření elektrických a neelektrických veličin, se základy logického řízení a systémové techniky budov a s moderními způsoby řízení provozně technických funkcí v budovách.

Povinná literatura:

1. Smejkal J. a kol.: Elektrotechnika. Skripta VUT Brno, FS, 1991 2. Dvořáček K., Sládek D.: Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě. Dílenská příručka, sv. 5. STRO-M Praha, 1996, 3. Bothe R.:Inteligentní elektroinstalace budov - systém Nikobus, fy Moeller, Ústí nad Orlicí, 2004 4. Daniels K.: Technika budov, příručka pro architekty a projektanty. Java group, v.o.s., Bratislava 2003 5. Tkotz K.: Příručka pro elektrotechnika. Europa Sobotáles, Praha 2006 6. Učební texty Katedry 452 – Obecné elektrotechniky, http://fei.vsb.cz/kat452

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

• Krátké vstupní testy před začátkem každého laboratorního měření s cílem prověření připravenosti studentů na měření • Protokoly z měření každé úlohy zpracované na základě naměřených hodnot z těchto měření a jejich následného zpracování, zkompletování a vyhodnocení. • Průběžné ověřování znalostí studentů na početních cvičeních formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Identifikovat, dedukovat a hledat řešení problémů a jejich interpretace studenty. • Kontrolní testy na řešení početních příkladů, popřípadě vybraných teoretických okruhů • Semestrální práce a projekty na zadané téma na základě výběru, přezkoumání, seřazení a konečné kompilace faktů a jejich zapracování do konečné formy zadané práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
452-0251 TZB III Technická zařízení budov III Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Základy měření elektrických a neelektrických veličin. Základy logického řízení. 2. Základní požadavky regulačních zařízení ve stavební technice a signalizační zařízení. Příklady z oblasti regulace vytápění, bezpečnostních čidel. 3. Způsoby a principy realizace systémové techniky budov. Porovnání realizace klasické a sběrnicové elektroinstalace v budovách. Vlastnosti mikrosystémů a možnosti jejich použití pro realizaci systémového řízení v budovách. 4. Popis sběrnicového systému Nikobus 5. Základní pravidla zpracování projektu pro vybavení budov systémy sběrnicové techniky, tvorba dokumentace. 6. Provozně technické funkce v budovách a bytech. 7. Přehled norem, používaných v oblasti systémové techniky vybavení budov a bytů. Přehled firem na trhu, zabývající se problematikou systémů sběrnicové elektroinstalace a jejich produktů, specifikace, cenové relace. Osnova praktické (laboratorních) cvičení: 1. Úvod do předmětu a bezpečnostní školení. 2. Logické řízení s mikrosystémem LOGO!, realizace praktické úlohy. 3. Sběrnicový systém Nikobus, světelná domovní instalace. Seznámení se s moderními způsoby komunikace. (videotelefon) 4. Měření na snímačích teploty, měření síly pomocí tenzometrů zapojených do můstku. Instruktážní a výukové filmy. Osnova teoretické (početní) cvičení: 1. Řešení praktických příkladů na logické řízení. 2. Cvičení Osnova ostatní - projekty, práce: 1. Projekt: Návrh sběrnicové elektroinstalace v rodinném domě pomocí sběrnicového systému Nikobus.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Laboratorní práce Laboratorní práce 12  0
                Projekt Projekt 18  0
                Písemka Písemka 10  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2008/2009 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (B3607) Stavební inženýrství (3607R039) Správa majetku a provoz budov P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku