452-0351/03 – Electrical Engineering I (E I)

Gurantor departmentDepartment of General Electrical EngineeringCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DUD57 Ing. Jan Dudek, Ph.D.
HRB02 Ing. Roman Hrbáč, Ph.D.
STY10 doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
VAN72 Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the subject is to acquaint students with the basic rules in electrical engineering, electrical circuits, measuremet of electrical quantities, semiconductor technique, electric appliances and transformers. Students will be able to solve simplier electric circuits, measure basic electrical quantities and orientate in practical applications of the studied areas. The aim of the subject is also to gain basic knowledge from given area enabling good orientation and ability of professional communication. Gained knowledge can be utilized in practice or following study.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs
Project work

Summary

The subject is focused on basic knowledge from the field of general electrical enegineering and work safety on electrical device.It brings students a basic overview from theory of electrical circuits, measurement of electrical and nonelectrical quantities, electrical instruments, basic electronic components and their applications and introduction into electrical not rotating machines, including transformers.

Compulsory literature:

[1] MERZ Herman: Electric Machines and Drives (Fundamentals and Calculation Examples for Beginners), VDE Verlag Berlin und Offenbach, Berlin, 2002.ISBN 3- 8007-2602-5. Pages from 225 to 408. and next actual literature according a recommendation of teachers

Recommended literature:

[1] MERZ Herman: Electric Machines and Drives (Fundamentals and Calculation Examples for Beginners), VDE Verlag Berlin und Offenbach, Berlin, 2002.ISBN 3- 8007-2602-5. Pages from 225 to 408.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

• Short enter tests before starting of each laboratory measurement to examine of student readiness to make measurement • Reports from each measurement processed on the base of measured values from these measurements and their subsequent processing, completing and assessing. • Continuous verifying of student knowledge in the numerical exercises in a form of debate and inquiries to achieve student active participations in study process. Identify, deduce and search of problem solving and their interpretation by students. • Tests from numerical exercises, eventually from chosen theoretical circuits • Term work and projects on a given theme on the basis of selection, investigation, ordering and final compilation of facts and their processing into final form of given theme.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Shrnutí základních poznatků z fyziky, zákonů v elektrotechnice (terminologie, teorie elektronové a iontové vodivosti, statická elektřina, atd.). Úvod do základů teorie el. obvodů (zdroje, prvky, zapojení, atd.). 2. Základy teorie el. obvodů (prvky, vodivost látek, práce a výkon DC el. proudu, přechodové děje v DC obvodech). 3. Základy bezpečnosti při práci s elektrickým zařízením, účinky proudu na člověka, základní pravidla a způsoby ochrany před úrazem elektrickým proudem. 4. Základy elektrického měření (obsah, účel, pojmy, metody, rozdělení a vlastnosti měřicích přístrojů, měření elektrických a vybraných neelektrických veličin). 5. Střídavé (AC) elektrické obvody (úvodní teorie a srovnání s DC, vznik střídavého napětí, soustavy, popis, parametry a jejich určení, obvodové veličiny s prvky R, L, C). 6. Střídavé elektrické obvody – jednofázové AC obvody (výkony, účinnost, účiník, princip kompenzace účiníku). 7. Třífázové AC obvody, vznik soustavy, vlastnosti, zapojení zdrojů a spotřebičů (výkony, řešení obvodů, využití). 8. Základní poznatky o magnetismu a magnetických obvodech - úvodní teorie, terminologie, veličiny, základní pravidla a zákony, rozdělení materiálů, vlastnosti, použití v elektrických zařízeních. 9. Elektrické přístroje nn - rozdělení, funkce, jistící a spínací přístroje, chrániče, základní rozdělení, popis konstrukce a činnosti jednotlivých druhů elektromagnetů, vlastnosti, použití. 10. Základy polovodičové techniky - přechod P-N, diody, tranzistory, tyristory, triaky, V-A charakteristiky těchto prvků, základní aplikace v elektrických zařízeních. 11. Základy logické řízení - rozdělení, kontaktní řízení, bezkontaktní řízení. 12. Polovodičové měniče – definice, použití; základní zapojení polovodičových usměrňovačů - vlastnosti, průběhy důležitých veličin při různých druzích spotřebičů, určení střední hodnoty výstupního napětí pro daná zapojení, použití. 13. Polovodičové měniče - střídače, měniče napětí, pulzní měniče a měniče kmitočtu – jejich rozdělení a základní popis principů činnosti, vlastnosti, použití v aplikacích. 14. Elektrické stroje - definice a základní rozdělení. Transformátory - rozdělení, popis konstrukce a činnosti, provozní stavy, vyjádření vlastností a parametrů, měření jednofázového transformátoru, použití.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Laboratory work Laboratory work 20  0
        Project Project 30  0
        Written exam Written test 45  0
        Other task type Other task type 5  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B3712) Air Transport Technology (3708R038) Aircraft Maintenance Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B3712) Air Transport Technology (3708R038) Aircraft Maintenance Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (70) P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (70) P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (40) P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (40) P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (40) P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (40) P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner