452-0352/03 – Elektrotechnika II (E II)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUD57 Ing. Jan Dudek, Ph.D.
HRB02 doc. Ing. Roman Hrbáč, Ph.D.
IVA10 doc. Ing. Lubomír Ivánek, CSc.
KOL62 doc. Ing. Václav Kolář, Ph.D.
MED30 Ing. Vladimír Meduna
STY10 doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
VAN72 doc. Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy elektrických strojů, elektrických zařízení, jejich dimenzací, jištěním, výrobou, distribucí a užitím elektrické energie. Studenti budou schopni řešit jednoduchá zadání aplikací elektrických strojů, navrhnout přívody a orientovat se v praktických aplikacích studovaných oblastí. Cílem předmětu je dále získat i takové znalosti, umožňující dobrou orientaci a schopnost odborné komunikace, které jsou předpokladem pro úspěšnou praxi a další studium v oboru.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Studenti si prohloubí znalosti získané v předmětu Elektrotechnika I, získají znalosti v oblasti elektrických točivých strojů, pohonů, ve volbě motorových přívodů, výrobě a distribuci elektrické energie, elektrického tepla a světla, záložních zdrojů, ochrany, jištění a EMC.

Povinná literatura:

[1] Smejkal. J. a kol.: Elektrotechnika, skriptum VUT Brno, 1991, ISBN 80-214-0388-8 [2] Hraško, P., Puzjak, I.: Elektrotechnika, SNTL/ALFA, 1983, ISBN 063-579-87 a další literatura dle aktuálního doporučení vyučujících

Doporučená literatura:

[1] studijní materiály na http://fei1.vsb.cz/kat420/index_stary.html

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

• Krátké vstupní testy před začátkem každého laboratorního měření s cílem prověření připravenosti studentů na měření • Protokoly z měření každé úlohy zpracované na základě naměřených hodnot z těchto měření a jejich následného zpracování, zkompletování a vyhodnocení. • Průběžné ověřování znalostí studentů na početních cvičeních formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Identifikovat, dedukovat a hledat řešení problémů a jejich interpretace studenty. • Kontrolní testy na řešení početních příkladů, popřípadě vybraných teoretických okruhů • Semestrální práce a projekty na zadané téma na základě výběru, přezkoumání, seřazení a konečné kompilace faktů a jejich zapracování do konečné formy zadané práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Stejnosměrné generátory (DC-G)– rozdělení elektrických stojů točivých dle ČSN - úvod; konstrukční uspořádání DC-G, popis principu činnosti,zatěžovací charakteristiky a vlastnosti, změna polarity příklady použití DC generátorů, budoucnost. 2. Stejnosměrné motory (DC-M) – rozdělení, konstrukční uspořádání, popis principu činnosti motorů s cizím, derivačním a sériovým buzením a s permanentními magnety, mechanické charakteristiky, vlastnosti, příklady aplikací DC, možnosti aplikací pro budoucnost. 3. Střídavé generátory (AC-G) – úvod, rozdělení, popis principu činnosti synchronních a asynchronních generátorů, konstrukční uspořádání synchronních generátorů,vlastnosti, hlavní příklady použití. 4. Střídavé motory – základní dělení asynchronních (AM) a synchronních motorů (SM), popis principu činnosti SM, jeho konstrukční uspořádání, mechanická charakteristika, vlastnosti, hlavní příklady použití; asynchronní motory – jejich rozdělení, úvod do konstrukční uspořádání 3f-AM nakrátko. 5. Asynchronní motory –konstrukční uspořádání 3f-AM nakrátko, popis principu činnosti, zapojení statorových vinutí, mechanické charakteristiky, vlastnosti, hlavní příklady použití, problematika krytí a chlazení. Konstrukce jednofázového AM, jeho princip a spouštění, použití. 6. Spouštění, reverzace a způsoby brzdění elektrických motorů – používané principy a prostředky pro motory (DC-M, 3f-AM, 3f-SM); výhody, nevýhody, možnosti použití. 7. Možnosti řízení rychlosti elektrických motorů – používané principy a prostředky (DC-M, 3f-AM, 3f-SM, mechanické charakteristiky; možnosti, výhody, nevýhody, hlavní použití. 8. Speciální elektrické stroje - elektromagnetické spojky, brzdy, spouštěče a startéry, dynamospouštěče, rotační měniče - motorgenerátory, dynamometry, krokové motory, servomotory, tachogenerátory, resolvery, reluktanční motory, lineární motory, stroje pro řídicí systémy, principy a použití. Základy mechaniky a kinematiky elektrických pohonů definice a terminologie. 9. Základy mechaniky a kinematiky elektrických pohonů (EP) – vyjádření pohybové rovnice, kinematické schéma, metody, režimy. 10. Základy elektrických pohonů – charakteristiky pracovních kategorií mechanismů, vyjádření momentových charakteristik, diagramy, účinnost. 11. Energetika a oteplování motorů v elektrických pohonech – druhy zatěžování, základy dimenzování a kontrola návrhu el. motoru, zásady návrhu a dimenzování motorových přívodů a jištění vedení. 12. Základy výroby, rozvodu a spotřeby elektrické energie - rozdělení energetických zdrojů v ČR, výrobny, přenosové a distribuční (rozvodné) soustavy, napěťové soustavy. 13. Rozvod a spotřeba elektrické energie – rozdělení spotřeby el. energie, legislativa a organizace; odběrové diagramy, efektivita, hlavní zdroje elektrického tepla a světla. 14. Druhy, konstrukce a vlastnosti elektrochemických zdrojů stejnosměrného proudu, články, akumulátory, baterie, systémy záložních zdrojů, nouzové napájení, obnovitelné zdroje elektrické energie a jejich perspektivy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 10  0 3
                Projekt Projekt 8  0 3
                Písemka Písemka 12  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 15  0 3
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 15  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (70) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (70) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (40) Údržba letadel P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (40) Údržba letadel P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (40) Údržba letadel P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (40) Údržba letadel P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.