452-0352/03 – Electrical Engineering II (E II)

Gurantor departmentDepartment of General Electrical EngineeringCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DUD57 Ing. Jan Dudek, Ph.D.
HRB02 Ing. Roman Hrbáč, Ph.D.
IVA10 doc. Ing. Lubomír Ivánek, CSc.
KOL62 doc. Ing. Václav Kolář, Ph.D.
MED30 Ing. Vladimír Meduna
STY10 doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
VAN72 doc. Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the subject is to acquaint students with the basis of electrical machines, electrical devices, their dimensioning, protection, producing, distribution and using of electrical energy. Students will be able to solve simply tasks of electrical machines applications, to design supplies and orientate in practical applications of the studied areas. The aim of the subject is also to gain such knowledge from given area enabling a good orientation and ability of professional communication which are necessary for successful practice and following study in the field.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs
Project work

Summary

Students will extend knowledge gained in subjects Electrical Engineering I. They will gain knowledge from the area of rotating electric machines, drives, in the designing of motor supplies, production and distribution of electric energy, electric heat and lightning, UPS, protection and EMC.

Compulsory literature:

[1] MERZ Herman: Electric Machines and Drives (Fundamentals and Calculation Examples for Beginners), VDE Verlag Berlin und Offenbach, Berlin, 2002.ISBN 3- 8007-2602-5. Pages from 225 to 408. and next actual literature according a recommendation of teachers

Recommended literature:

[1] Fischer, R.: Elektrische Maschinen, Hanser Verlag, Munchen, Wien, 1991 and next actual literature according a recommendation of teachers

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

• Short enter tests before starting of each laboratory measurement to examine of student readiness to make measurement • Reports from each measurement processed on the base of measured values from these measurements and their subsequent processing, completing and assessing. • Continuous verifying of student knowledge in the numerical exercises in a form of debate and inquiries to achieve student active participations in study process. Identify, deduce and search of problem solving and their interpretation by students. • Tests from numerical exercises, eventually from chosen theoretical circuits • Term work and projects on a given theme on the basis of selection, investigation, ordering and final compilation of facts and their processing into final form of given theme.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Stejnosměrné generátory (DC-G)– rozdělení elektrických stojů točivých dle ČSN - úvod; konstrukční uspořádání DC-G, popis principu činnosti,zatěžovací charakteristiky a vlastnosti, změna polarity příklady použití DC generátorů, budoucnost. 2. Stejnosměrné motory (DC-M) – rozdělení, konstrukční uspořádání, popis principu činnosti motorů s cizím, derivačním a sériovým buzením a s permanentními magnety, mechanické charakteristiky, vlastnosti, příklady aplikací DC, možnosti aplikací pro budoucnost. 3. Střídavé generátory (AC-G) – úvod, rozdělení, popis principu činnosti synchronních a asynchronních generátorů, konstrukční uspořádání synchronních generátorů,vlastnosti, hlavní příklady použití. 4. Střídavé motory – základní dělení asynchronních (AM) a synchronních motorů (SM), popis principu činnosti SM, jeho konstrukční uspořádání, mechanická charakteristika, vlastnosti, hlavní příklady použití; asynchronní motory – jejich rozdělení, úvod do konstrukční uspořádání 3f-AM nakrátko. 5. Asynchronní motory –konstrukční uspořádání 3f-AM nakrátko, popis principu činnosti, zapojení statorových vinutí, mechanické charakteristiky, vlastnosti, hlavní příklady použití, problematika krytí a chlazení. Konstrukce jednofázového AM, jeho princip a spouštění, použití. 6. Spouštění, reverzace a způsoby brzdění elektrických motorů – používané principy a prostředky pro motory (DC-M, 3f-AM, 3f-SM); výhody, nevýhody, možnosti použití. 7. Možnosti řízení rychlosti elektrických motorů – používané principy a prostředky (DC-M, 3f-AM, 3f-SM, mechanické charakteristiky; možnosti, výhody, nevýhody, hlavní použití. 8. Speciální elektrické stroje - elektromagnetické spojky, brzdy, spouštěče a startéry, dynamospouštěče, rotační měniče - motorgenerátory, dynamometry, krokové motory, servomotory, tachogenerátory, resolvery, reluktanční motory, lineární motory, stroje pro řídicí systémy, principy a použití. Základy mechaniky a kinematiky elektrických pohonů definice a terminologie. 9. Základy mechaniky a kinematiky elektrických pohonů (EP) – vyjádření pohybové rovnice, kinematické schéma, metody, režimy. 10. Základy elektrických pohonů – charakteristiky pracovních kategorií mechanismů, vyjádření momentových charakteristik, diagramy, účinnost. 11. Energetika a oteplování motorů v elektrických pohonech – druhy zatěžování, základy dimenzování a kontrola návrhu el. motoru, zásady návrhu a dimenzování motorových přívodů a jištění vedení. 12. Základy výroby, rozvodu a spotřeby elektrické energie - rozdělení energetických zdrojů v ČR, výrobny, přenosové a distribuční (rozvodné) soustavy, napěťové soustavy. 13. Rozvod a spotřeba elektrické energie – rozdělení spotřeby el. energie, legislativa a organizace; odběrové diagramy, efektivita, hlavní zdroje elektrického tepla a světla. 14. Druhy, konstrukce a vlastnosti elektrochemických zdrojů stejnosměrného proudu, články, akumulátory, baterie, systémy záložních zdrojů, nouzové napájení, obnovitelné zdroje elektrické energie a jejich perspektivy.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Laboratory work Laboratory work 10  0
                Project Project 8  0
                Written exam Written test 12  0
                Other task type Other task type 15  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Written examination Written examination 15  0
                Oral Oral examination 40  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B3712) Air Transport Technology (3708R038) Aircraft Maintenance Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B3712) Air Transport Technology (3708R038) Aircraft Maintenance Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (70) P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (70) P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (40) P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (40) P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (40) P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (40) P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner