452-0353/01 – Základy elektroniky (ZEKA)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Václav Kolář, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Václav Kolář, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUD57 Ing. Jan Dudek, Ph.D.
KOL62 doc. Ing. Václav Kolář, Ph.D.
MLC37 Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D.
ORS60 Ing. Petr Orság, Ph.D.
VAN72 doc. Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je aby student získal přehled o základních principech elektroniky v rozsahu potřebném pro absolventa Strojní fakulty, který se s nimi bude setkávat jako uživatel. Osvojit si znalosti o souvislostech mezi strojní a elektronickou částí zařízení na kterých bude pozděj pracovat. Dále je cílem osvojit si, jak a kde získané vědomosti pozděj doplňovat (literatura, normy, internet ...)

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět navazuje na základy polovodičové techniky obsažené v předmětech Elektrotechnika I,II v bakalářském studiu Strojní fakulty. Obsahově je zaměřen na funkci polovodičových součástek a jejich praktické aplikace jak ve slaboproudých elektronických obvodech, tak i v obvodech výkonové elektroniky.

Povinná literatura:

Syllaby přednášejícího dostuné na internetu.

Doporučená literatura:

1. Smejkal J.: Elektrotechnika,skriptum VUT Brno, fakulta strojní, 254 str. 2. Kůs V.,Skála J.: Elektronika a elektrické pohony pro neelektrotechnické fakulty, skriptum ZČU Plzeň, fakulta elektrotechnická, 1992, 197 str., ISBN 80- 7082-079-9 3. Brandštetter P.: Elektronika, skriptum VŠB TUO, 1991, 312 str.,ISBN 80-7078- 124-8

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

- Krátké vstupní testy před začátkem laboratorních měření s cílem prověření připravenosti studentů na měření - Protokoly z měření laboratorních úloh, v nihž jsou zpracovány a zhodnoceny výsledky měření. - Průběžné ověřování znalostí studentů na početních cvičeních formou diskuse a dotazů. Aktivní zapojení studentů do výuky s cílem identifikovat problém, hledat jeho řešení a interpretovat výsledky. - Kontrolní testy na řešení početních příkladů, popřípadě vybraných teoretických okruhů - Semestrální práce na zadané téma. V nich se studenti nejprve orientují v zadaných faktech, vyhledávají z různých zdrojů další informace, které kategorizují. Výsledky sumarizují do konečné formy práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Opakování základních vlastností polovodičových prvků, diody, tranzistory, základy integrovaných obvodů. Usměrňovače - druhy používaných usměrňovačů, zdvojovače a násobiče napětí. 2. Filtrace usměrněného napětí, stabilizace napětí, druhy stabilizátorů, spínané zdroje a stabilizátory. 3. Zesilovače. Výkonové zesilovače a předzesilovače - druhy a použití. 4. Operační zesilovače - popis, struktura, základní zapojení, aplikace. 5. Základy logických obvodů - kombinační logické obvody, příklady aplikací v řídících obvodech. 6. Základy logických obvodů - sekvenční logické obvody. Příklady aplikací v řídících obvodech. 7. Mikroprocesory, jednočipové mikropočítače, aplikace v řízení, srovnání s PC a PLC. 8. AD a DA převodníky, druhy, vlastnosti, použití. Galvanické oddělení signálů. 9. Výkonové polovodičové spínací prvky, IGBT, IGCT, GTO, provozní vlastnosti a použití. 10. Pulsní měniče, zvyšování a snižování napětí, principy, zapojení, vlastnosti, aplikace. Střídavý spínač, napěťové a proudové střídače, principy, zapoj., vlastnosti, aplikace. 11. Měniče kmitočtu, druhy, principy, vlastnosti, zapojení , aplikace. 12. Záložní zdroje, druhy, uspořádání, použití. 13. Konstrukce elektronických zařízení, plošné spoje. Servomechanismy, regulované systémy s otevřenou a uzavřenou smyčkou. 14. Zpětné negativní působení polovodičových měničů na napájecí síť. Požadavky na EMC. Cvičení: 1. Příklady návrhu napájecího zdroje - usměrňovač, stabilizátor. 2. Příklady stabilizátoru, návrh tranzistorového zesilovače. 3. Návrh tranzistorového zesilovače, operační zesilovač. 4. Logické obvody, příklady logického řízení. 5. Logické obvody, příklady logického řízení. 6. Základy dimenzování výkonových polovodičových součástek a měničů. 7. Konzultace, zápočet Laboratoře: 1. Bezpečnostní školení 2. Stabilizátory napětí. 3. Měření na tranzistoru. 4. Operační zesilovač. 5. Spínač s tranzistorem, pulsní měnič. 6. Napěťový střídač. 7. Měnič kmitočtu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 20  0 3
                Písemka Písemka 10  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 50  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (70) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (70) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (70) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (70) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (40) Údržba letadel P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (40) Údržba letadel P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (40) Údržba letadel P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (3708R028) Technologie dopravy (40) Údržba letadel P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní