452-0434/02 – Safety Technology of Machines (BTS)

Gurantor departmentDepartment of General Electrical EngineeringCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
YearSemesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 10+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. Students will be acquainted with the risks resulting from the use of machinery. The clasiffication and the preventive measures will be shown as well. 2. Students will be able to describe the requirements of the standards EN 60204, EN 60439 and ISO 13849-1, it’s practical application in the electrical equipment of machines. 3. The ability of self – done conversion of risks of machinery into performance level PL and further into the destination of the category of safety-related part of a control system of the machine is the aim of this course.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Experimental work in labs
Project work

Summary

Control system has substantive influence on safe operation of machines and apparatus. It must be designed and realised at the basis of actual degree of risk in accordance with technical standards and directions. After graduating, student will know operating features of individual safety elements and design safety control system with regard for classifying degrees of risk.

Compulsory literature:

Standards – EN 60204, EN ISO 13849, EN ISO 14121-1 Laws (Zák. 262/2006, NV 101/2005, NV 378/2001) User’s guide of Safety-related parts of control systems Presentations of lectures

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky udělení zápočtu: Aktivní účast na cvičeních Odevzdání protokolu z LU v termínu Odevzdání a obhajoba projektu

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Základní pojmy, terminologie, metodologie z dané oblasti Předpisy a normy ve vztahu k bezpečnosti Rizika- analýza, zásady pro posuzování, ověřování, kategorie bezpečnosti Elektrické zařízení , definice, rozdělení, základní ustanovení norem Předpisy a normy ve vztahu k EZ strojů Poruchy ; jejich pravděpodobnost a kritičnost Analýza způsobů a důsledku poruch Technické požadavky na stroje a strojní zařízení NV 170/1997 Sb. (NV 15/95 a 283/2000) Požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, techn. .zařízení, přístrojů, nářadí ; NV 378/2001 Sb. Ochranné a zabezpečovací systémy a prostředky strojních zařízení Ochranné a zabezpečovací systémy a prostředky strojních zařízení Bezpečnost z hlediska možných poruch na EZ Technické požadavky na EZ včetně elektromagnetické kompatibility (NV 168 ,169/97 Sb, 281/2000,282/2000) Závěr, konzultace (rezerva Cvičení: Náplň cvičení: Seznámené s vybranými předpisy z oblasti bezpečnosti Normalizace, legislativa, dostupnost, Technická dokumentace, pravidla, druhy, příklady Příklady klasifikace vnějších vlivů a nebezpečných prostorů Veřejné obhajoby projektů Laboratoře: Laboratorní úloha: Ověření bezpečné funkce nouzového zastavení pohonu Posuzení rizik pro zadané pracoviště a zařízení Projekty: Návrh bezpečnostního řídícího systému pro zadanou funkci

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0 3
                Project Project 45  0 3
        Examination Examination 55 (55) 0 3
                Written examination Written examination 55  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2642T004) Electrical Machines Apparatus and Drives K Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems K Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2642T004) Electrical Machines Apparatus and Drives K Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems K Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2642T004) Electrical Machines Apparatus and Drives K Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava Optional study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava Optional study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems K Czech Ostrava Optional study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2642T004) Electrical Machines Apparatus and Drives K Czech Ostrava Optional study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2005/2006 (N2646) Information Technology (1103T021) Computational Mathematics K Czech Ostrava Optional study plan
2005/2006 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.