452-0439/01 – Projektování s podporou CAE (PPCAE)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámení s metodami projektování elektrických zařízení s podporou PC. Po absolvování předmětu získá absolvent praktické zkušenosti a přehled produktů systému CAE a bude umět vybrané produkty prakticky používat.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Obsahem předmětu je praktické seznámení s tvorbou technické dokumentace pomocí běžně používaných softwarových produktů. Je zde rozvedena oblast CAE pro aplikace v podoborech CAD, CAP a CAT pro návrhy a tvorbu dokumentace, kalkulace, technické přípravy a výroby. Studenti budou v rámci předmětu seznámeni s konkrétními softwarovými produkty pro efektivní návrhy jednotlivých komponentů, kabelových vedení, jejich dimenzování a jištění. V rámci cvičení budou řešeny praktické aplikace a studenti budou samostatně zpracovávat zadaný projekt.

Povinná literatura:

Sylaby k předmětu na webových stránkách K452: http//fei.vsb.cz/kat452 Manuály programových produktů

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Úvod, seznámení s náplní předmětu, základní principy a normy v oblasti projektování. Požadavky na systém managementu jakosti - ISO 9001 (Systém jakosti řízení), systém označování zařízení, míst a komponentů. Zpracování a průběh projektu ve fázi realizace (nabídka, poptávka, objednávka, vlastní realizace projektu, ekonomika projektu). Počítačové systémy v projektování, formáty dat, systémy pro inženýrskou činnost, periferie. Projektování s podporou SW systémů (Eplan, Ruplan, WSCAD, AutoCAD, nástavba CADELEC), podpůrné programy pro projektování a zpracování projektové dokumentace. Seznámení se strukturou Eplanu, základy práce s programovým systémem Eplan Postupy tvorby dokumentace v Eplanu, popis výstupních dat z produktu Eplan Dimenzování jistících prvků, selektivita jištění, dimenzování komponentů, návrh rozváděčů, použití výpočtových programů (Pavouk, Sichr) Projektování motorových vývodů, dimenzování a jištění kabelových vedení, návrh pomocí elektronických výběrových pravítek, vyhledávání a čtení katalogů. Projektování regulovaných pohonů, návrh vhodného měniče kmitočtu s využitím programu PFAD/PATH Plus Měření a regulace, programovatelné logické automaty (PLC), charakteristika nejpoužívanějších produktů. Projektování osvětlení, zásuvkové rozvody, přepěťové ochrany, programy pro návrh osvětlení (Dimenzování, Vnitřní osvětlování, Wils) Zásady bezpečnosti v projektování, normy, bezpečnostní relé, účel a způsoby použití. Revize elektrického zařízení, uvedení zařízení do provozu, zkoušky zařízení, zkušební a záběhový provoz, předání díla a dokumentace zákazníkovi, záruční a servisní podmínky. Cvičení: Úvod, podmínky absolvování předmětu, základní orientace v technické normalizaci. Průběh zpracování projektu, jednotlivé fáze projektování. Zadání individuální semestrální práce. Práce s katalogy, příklady dimenzování kabelových vedení, výkonové pravítko pro motorové vývody, návrh regulovaného pohonu - program PFAD/PATH Plus. Kontrola rozpracovanosti a konzultace řešených semestrálních prací. Výběr vhodného PLC, zásady pro návrh a použití zařízení MaR. Projekt osvětlení a zásuvkových rozvodů, program Wils Strategie výběru bezpečnostních relé, zajištění bezpečnosti technologie, požadavky zákazníka, ochrana osob a majetku před úrazem, Protokoly individuálních, studených a teplých zkoušek, revizní zpráva, předávací protokoly, servisní podmínky. Rozbor odevzdaných semestrálních prací. Projekty: Projektem je zpracovaná semestrální práce, která řeší zadaný úkol obsahující např: Zpracování dokumentace zadaného pohonu, návrh a dimenzování komponentů, Projektování měniče pro regulovaný pohon s pomocí zvoleného software Zpracování dokumentace osvětlení s pomocí zvoleného software Projektování jistících prvků na vedení pomocí zvolené software U všech projektů se předpokládá zpracování v produktu Eplan, případně ve studentem zvoleném software. Počítačové laboratoře: Základní seznámení se systémem Eplan. Základy projektování v produktu Eplan (Seznámení s prostředím, založení projektu, struktur označování zařízení, místa a komponentů, grafický návrh schémat, editace symbolů, rámečků a titulních listů, kontaktové návrhy stykačů a relé). Způsoby generování v prostředí Eplan (generování potenciálových odkazů a seznamu spojů, generování svorek, napojení a kabelů, generování artiklů, objednávkové listy, kusovníky, generování SPS křížových odkazů, výstupní úprava projektu). Projektování jistících prvků, kontrola selektivity jištění, program Sichr

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 10  0 3
                Projekt Projekt 20  0 3
                Písemka Písemka 5  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 10  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 55  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (N2646) Informační technologie (1103T021) Počítačová matematika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.