452-0447/01 – Bezpečnost v elektrotechnice (BvE)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity1
Garant předmětudoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUD57 Ing. Jan Dudek, Ph.D.
JUR78 Ing. Jaroslav Juráň
STY10 doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
VAN72 doc. Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 1+0
kombinovaná Zkouška 5+0
celoživotní Zkouška 5+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu bude mít student bakalářského studia potřebné znalosti z elektrotechnických předpisů pro elektrická zařízení dle platných norem a předpisů.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět a jeho úspěšné absolvování je nutný k seznámení studentů studijních programů na FEI s významnými předpisy pro činnost na elektrických zařízení tak, aby po přezkoušení ze znalostí se stali ve smyslu vyhl. čís. 50/1978 Sb. pracovníky poučenými a dle příslušných ustanovení vyhl. čís. 50/1978 Sb. mohli provádět činnosti na elektrickém zařízení v laboratořích FEI.

Povinná literatura:

Bezpečnost v elektrotechnice BC, http://fei1.vsb.cz/kat452/

Doporučená literatura:

ČSN 332000-4-41, ČSN 332000-1, ČSN 332000-3, ČSN 330330, ČSN 331345, ČSN 330165, ČSN 330170, ČSN 330172, ČSN 357107, ČSN 332000-5-51, ČSN 332000-5-54, ČSN 332000-4-43, ČSN 332000-4-473, ČSN 33 2000-5-523, ČSN 33 2000-6-61, ČSN 33 1500, Zákoník práce v nejnovějším znění

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Stupně ochrany krytem. Způsoby ochrany před nebezpečným dotykem živých a neživých částí. Způsoby ochrany před nebezpečným dotykem živých částí. Způsoby ochrany před nebezpečným dotykem neživých částí. Vidlice a zásuvky. Barevné značení izolovaných a holých vodičů. Základy dimenzování a jištění vedení a spotřebičů. Ovládací tlačítka a jejich barevné značení. Barevné značení signálních svítidel. Sítě TN, TT, IT. Zajištění pracoviště. Uvádění elektrických zařízení do provozu. Revize elektrických zařízení. První pomoc při úrazu elektrickým proudem. Způsoby hašení elektrického zařízení.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (1103R031) Výpočetní matematika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2601R013) Telekomunikační technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie (2612R059) Mobilní technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2647) Informační a komunikační technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní