452-0447/01 – Safety in Electrical Engineering (BvE)

Gurantor departmentDepartment of General Electrical EngineeringCredits1
Subject guarantordoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2009/2010Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DUD57 Ing. Jan Dudek, Ph.D.
JUR78 Ing. Jaroslav Juráň
STY10 doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
VAN72 doc. Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 1+0
Part-time Examination 5+0
Lifelong Examination 5+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

After graduating the course will have a Bachelor students the necessary knowledge of the electrical regulations for electrical equipment in according to applicable standards and regulations.

Teaching methods

Lectures

Summary

The course and its successful completion is necessary to introduce students of following study programs of FEI with important regulations for the operation of the electrical equipment so that the examination of knowledge have become in according to regulation number 50/1978 instructed person and in according to regulation number 50/1978 to carry out activities on electrical equipment in laboratories, FEI.

Compulsory literature:

Safety in Electrical engineering BC, http://fei1.vsb.cz/kat452/

Recommended literature:

ČSN 332000-4-41, ČSN 332000-1, ČSN 332000-3, ČSN 330330, ČSN 331345, ČSN 330165, ČSN 330170, ČSN 330172, ČSN 357107, ČSN 332000-5-51, ČSN 332000-5-54, ČSN 332000-4-43, ČSN 332000-4-473, ČSN 33 2000-5-523, ČSN 33 2000-6-61, ČSN 33 1500, Zákoník práce v nejnovějším znění

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Stupně ochrany krytem. Způsoby ochrany před nebezpečným dotykem živých a neživých částí. Způsoby ochrany před nebezpečným dotykem živých částí. Způsoby ochrany před nebezpečným dotykem neživých částí. Vidlice a zásuvky. Barevné značení izolovaných a holých vodičů. Základy dimenzování a jištění vedení a spotřebičů. Ovládací tlačítka a jejich barevné značení. Barevné značení signálních svítidel. Sítě TN, TT, IT. Zajištění pracoviště. Uvádění elektrických zařízení do provozu. Revize elektrických zařízení. První pomoc při úrazu elektrickým proudem. Způsoby hašení elektrického zařízení.

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2647) Information and Communication Technology (1103R031) Computational Mathematics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B2647) Information and Communication Technology (2601R013) Telecommunication Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B2647) Information and Communication Technology (2612R059) Mobile Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B2647) Information and Communication Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B2648) Designing of Electric Devices P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B2649) Electrical Engineering (2601R004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B2649) Electrical Engineering (2602R014) Applied and Commercial Electronics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B2649) Electrical Engineering (3907R001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B2649) Electrical Engineering P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B2647) Information and Communication Technology (1103R031) Computational Mathematics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B2647) Information and Communication Technology (2601R013) Telecommunication Technology K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B2647) Information and Communication Technology (2612R059) Mobile Technology K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B2647) Information and Communication Technology K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B2648) Designing of Electric Devices K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B2649) Electrical Engineering (2601R004) Measurement and Control Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B2649) Electrical Engineering (2602R014) Applied and Commercial Electronics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B2649) Electrical Engineering (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B2649) Electrical Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B2649) Electrical Engineering C Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction



2009/2010 Winter