452-0452/01 – Předpisy a normy v elektroenergetice (PNEN)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity4
Garant předmětuIng. Vladimír MedunaGarant verze předmětuIng. Vladimír Meduna
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MED30 Ing. Vladimír Meduna
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

V návaznosti na předpokládaný vstup ČR do Evropské unie přejímá národní právo České republiky podstatnou část práva Společenství. Obsahem předmětu je výklad zákonů platných v elektroenergetice, které již odpovídají Směrnicím Rady ES/EHS tzv. nového přístupu.

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Zpracování projektu dle zadání

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Současný stav normalizace v elektroenergetice ve vazbě na předpisy Evropské unie Římská dohoda - Směrnice Evropského společenství Přehled technické normalizace v některých zemích EU (SRN, Anglie, Francie) Zákoník práce - část Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Vyhláška čís. 50/1978 Sb. dosavadní znění Předpokládaná novelizace Vyhlášky čís. 50/1978 Sb. Zákon čís. 458/2000 Sb., o podmínkách v podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích Zákon čís. 458/2000 Sb., o podmínkách v podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích Zákon čís. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Zákon čís. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Zákon čís. 505/1990 Sb., o metrologii ve znění zákona čís. 119/2000 Sb. Zákon čís. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona čís. 71/2000 Sb. Další související zákony, platné v době výuky předmětu Projekty: Zpracování energetického auditu dle zák.čís. 406/2000 Sb. Vypracování Prohlášení o shodě dle zák.čís. 22/1997 Sb. Stanovení podmínek pro provoz energetických zařízení dle zák.čís. 458/2000 Sb. Zpracování přehledu sazeb za odběr elektrické energie dle druhu elektrického odběru dle zák.čís. 458/2000 Sb.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 10  0
                Písemka Písemka 20  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 25  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku