452-0453/01 – Informační systémy v silnoproudé elektrotechnice (ISvE)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ORS60 Ing. Petr Orság, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s managementem projektu a podpůrnými softwarovými nástroji využívanými v různých etapách jeho životního cyklu. Po absolvování předmětu studenti budou umět naplánovat a efektivně řídit životní cyklus projektu, aktivně využívat aplikační programové vybavení a pracovat v týmu.

Vyučovací metody

Anotace

Obsahem předmětu bude seznámení s IS aplikovanými v praxi v předvýrobních a výrobních fázích u silnoproudých elektrických zařízení.Bude zde rozvedena oblast CAE pro aplikace v podoborech CAD, CAP a CAT pro návrhy a tvorbu dokumentace, kalkulace, technické přípravy a výroby.Studenti budou v rámci předmětu seznámeni s konkrétními aplikacemi pro návrhy jednotlivých komponentů, jejich dimenzování a jištění. V rámci cvičení budou řešeny praktické aplikace a studenti budou samostatně zpracovávat zadaný projekt.

Povinná literatura:

Pivoňka,P.,Valouch,V.:Inženýrské systémy v pohonech, Notes Praha,ČVUT, 9/2000, Manuály jednotlivých programových produktů, Sylaby přednášek

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

• Krátké vědomostní testy na praktických cvičeních z okruhů probírané látky. • Protokoly z praktických cvičení zpracovávané ze zadaných tematických okruhů látky. • Průběžné ověřování znalostí studentů na praktických cvičeních formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Hledání variant řešení problémů a jejich posouzení studenty. • Semestrální projekt – návrh, realizace, prezentace a obhajoba projektu vybraného elektrotechnického zařízení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. HW a SW trendy,periferie pro systémy CAD 2. Komunikace mezi periferiemi a PC 3. Formáty dat 4. Snímání informací o stavu systému 5. Vyhodnocení informací o stavu systému 6.,7. SW produkty pro podporu návrhu a dimenzování pohonu 8.,9. SW produkty pro návrhu a dimenzování vedení a jištění 10.,11. SW produkty pro simulace systémů 12.,13., 14. SW produkty pro podporu projekčních prací Projekty: Individuální zadání návrhu systému s podporou programového produktu Počítačové laboratoře: 1. Seznámení s přehledem dostupných SW produktů systému CAD 2. Návrhy a ověření komunikací a snímačů 3. Zadání projektů 4.- 11. Praktické seznámení se SW produkty 12.,13. Obhajoby zadaných projektů (veřejné) 14. Konzultace, zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Projekt Projekt 20  0
                Písemka Písemka 20  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2009/2010 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2008/2009 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2008/2009 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (B2648) Projektování elektrických zařízení (2648R999) Společné studium P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (B2648) Projektování elektrických zařízení (2648R999) Společné studium K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku