452-0454/01 – Bezpečnostní technika strojů (BTS)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUD57 Ing. Jan Dudek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Studenti budou seznámeni s riziky plynoucí z provozu strojních zařízení, jejich klasifikacemi a prevencemi. 2. Studenti budou schopni vyjmenovat požadavky normativních dokumentů EN 60204, EN 60439 a ISO 13849-1 a jejich praktickou aplikaci v elektrických zařízeních pracovních strojů. 3. Cílem je schopnost samostatně převést rizika strojních zařízení do požadované úrovně vlastností PL a následné určení kategorie bezpečnostních částí ovládacího systému stroje.

Vyučovací metody

Anotace

Na bezpečný provoz strojů a zařízení má podstatný vliv řídící systém, který musí být navržen a realizován na základě skutečnéhho stupně rizikovosti v souladu s normami a předpisy. Student bude po absolvování předmětu znát provozní vlastnosti jednotlivých bezpečnostních prvků a umět navrhovat bezpečnostní řídící systém s ohledem na klasifikační stupně rizikovosti

Povinná literatura:

Normy a předpisy Sylaby přednášek

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

• Krátké vstupní testy před začátkem každého laboratorního měření s cílem prověření připravenosti studentů na měření • Protokoly z měření každé úlohy zpracované na základě naměřených hodnot z těchto měření a jejich následného zpracování, zkompletování a vyhodnocení. • Průběžné ověřování znalostí studentů na početních cvičeních formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Identifikovat, dedukovat a hledat řešení problémů a jejich interpretace studenty. • Kontrolní testy na řešení početních příkladů, popřípadě vybraných teoretických okruhů • Semestrální práce a projekty na zadané téma na základě výběru, přezkoumání, seřazení a konečné kompilace faktů a jejich zapracování do konečné formy zadané práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Základní pojmy, terminologie, metodologie z dané oblasti 2. Elektrické zařízení, definice, rozdělení, základní ustanovení norem 3. Předpisy a normy ve vztahu k EZ strojů 4. Součásti a požadavky na elektrická zařízení strojů 5. Předpisy a normy ve vztahu k bezpečnosti 6. Rizika – analýza, zásady pro posuzování, ověřování, kategorie bezpečnosti 7. Poruchy - jejich pravděpodobnost a kritičnost 8. Analýza způsobů a důsledků poruch 9. Požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů, nářadí ; NV 378/2001 Sb. 10. Ochranné a zabezpečovací systémy a prostředky strojních zařízení 11. Bezpečnost z hlediska možných poruch na EZ 12. Technické požadavky na EZ včetně elektromagnetické kompatibility 13. Ověřování (zkoušení) elektrických zařízení strojů 14. Závěr, konzultace (rezerva) Cvičení 1. Seznámení s vybranými předpisy z oblasti bezpečnosti 2. Normalizace, legislativa, dostupnost, 3. Technická dokumentace, pravidla, druhy, příklady 4. Příklady klasifikace vnějších vlivů a nebezpečných prostorů 5. Ovládací obvody elektrických zařízení strojů 6. Volba vhodných komponent elektrického zařízení strojů 7. Dimenzování vodičů, kabelů a komponent v elektrických zařízeních strojů 8. Ověřování elektrických zařízení strojů 9. Veřejné obhajoby projektů 10. Konzultace, zápočet Laboratoře 1. Ověřování bezpečnostních obvodů pro nouzové zastavení (3b) 2. Ověřování (zkoušky) elektrických zařízení strojů – I. (3b) 3. Ověřování (zkoušky) elektrických zařízení strojů – II. (4b) Projekty • Návrh bezpečnostního řídícího systému pro zadanou funkci • Posouzení rizik pro zadané pracoviště a zařízení • Vypracování objednávky elektrického strojního zařízení dle litery ČSN EN 60204-1 • Provedení elektrické instalace elektrického zařízení stroje

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Laboratorní práce Laboratorní práce 10  0
                Projekt Projekt 10  0
                Písemka Písemka 20  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B2648) Projektování elektrických zařízení (2648R999) Společné studium P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B2648) Projektování elektrických zařízení (2648R999) Společné studium K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku