452-0454/01 – Safety Technology of Machines (BTS)

Gurantor departmentDepartment of General Electrical EngineeringCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DUD57 Ing. Jan Dudek, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+3
Part-time Credit and Examination 12+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. Students will be acquainted with the risks resulting from the use of machinery. The clasiffication and the preventive measures will be shown as well. 2. Students will be able to describe the requirements of the standards EN 60204, EN 60439 and ISO 13849-1, it’s practical application in the electrical equipment of machines. 3. The ability of self – done conversion of risks of machinery into performance level PL and further into the destination of the category of safety-related part of a control system of the machine is the aim of this course.

Teaching methods

Summary

Control system has substantive influence on safe operation of machines and apparatus. It must be designed and realised at the basis of actual degree of risk in accordance with technical standards and directions. After graduating, student will know operating features of individual safety elements and design safety control system with regard for classifying degrees of risk.

Compulsory literature:

Normy a předpisy Sylaby přednášek

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

• Short enter tests before starting of each laboratory measurement to examine of student readiness to make measurement • Reports from each measurement processed on the base of measured values from these measurements and their subsequent processing, completing and assessing. • Continuous verifying of student knowledge in the numerical exercises in a form of debate and inquiries to achieve student active participations in study process. Identify, deduce and search of problem solving and their interpretation by students. • Tests from numerical exercises, eventually from chosen theoretical circuits • Term work and projects on a given theme on the basis of selection, investigation, ordering and final compilation of facts and their processing into final form of given theme.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky 1. Základní pojmy, terminologie, metodologie z dané oblasti 2. Elektrické zařízení, definice, rozdělení, základní ustanovení norem 3. Předpisy a normy ve vztahu k EZ strojů 4. Součásti a požadavky na elektrická zařízení strojů 5. Předpisy a normy ve vztahu k bezpečnosti 6. Rizika – analýza, zásady pro posuzování, ověřování, kategorie bezpečnosti 7. Poruchy - jejich pravděpodobnost a kritičnost 8. Analýza způsobů a důsledků poruch 9. Požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů, nářadí ; NV 378/2001 Sb. 10. Ochranné a zabezpečovací systémy a prostředky strojních zařízení 11. Bezpečnost z hlediska možných poruch na EZ 12. Technické požadavky na EZ včetně elektromagnetické kompatibility 13. Ověřování (zkoušení) elektrických zařízení strojů 14. Závěr, konzultace (rezerva) Cvičení 1. Seznámení s vybranými předpisy z oblasti bezpečnosti 2. Normalizace, legislativa, dostupnost, 3. Technická dokumentace, pravidla, druhy, příklady 4. Příklady klasifikace vnějších vlivů a nebezpečných prostorů 5. Ovládací obvody elektrických zařízení strojů 6. Volba vhodných komponent elektrického zařízení strojů 7. Dimenzování vodičů, kabelů a komponent v elektrických zařízeních strojů 8. Ověřování elektrických zařízení strojů 9. Veřejné obhajoby projektů 10. Konzultace, zápočet Laboratoře 1. Ověřování bezpečnostních obvodů pro nouzové zastavení (3b) 2. Ověřování (zkoušky) elektrických zařízení strojů – I. (3b) 3. Ověřování (zkoušky) elektrických zařízení strojů – II. (4b) Projekty • Návrh bezpečnostního řídícího systému pro zadanou funkci • Posouzení rizik pro zadané pracoviště a zařízení • Vypracování objednávky elektrického strojního zařízení dle litery ČSN EN 60204-1 • Provedení elektrické instalace elektrického zařízení stroje

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Laboratory work Laboratory work 10  0
                Project Project 20  0
                Written exam Written test 10  0
                Other task type Other task type 5  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Oral Oral examination 55  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2648) Designing of Electric Devices P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2009/2010 (B2648) Designing of Electric Devices K Czech Ostrava 4 Optional study plan
2008/2009 (B2648) Designing of Electric Devices P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2008/2009 (B2648) Designing of Electric Devices K Czech Ostrava 4 Optional study plan
2007/2008 (B2648) Designing of Electric Devices (2648R999) Společné studium P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2007/2008 (B2648) Designing of Electric Devices (2648R999) Společné studium K Czech Ostrava 4 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner