452-0456/04 – Safety at Work in FEI Laboratories (BPvL)

Gurantor departmentDepartment of General Electrical EngineeringCredits1
Subject guarantordoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DUD57 Ing. Jan Dudek, Ph.D.
KOU20 Ing. Ctirad Koudelka
MED30 Ing. Vladimír Meduna
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+0
Part-time Credit and Examination 1+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Po absolvování předmětu bude student znát základní bezpečnostní předpisy pro činnosti na elektrických zařízeních tak, aby splňoval předepsané požadavky pro laboratorní měření na FEI.

Teaching methods

Summary

The aim of this subject is to acquaint students of FEI 1st class with basic safety considerations for activity on electric devices. After their knowledge checking, they will be instructed in terms of provision §4 regulation number 50/1978 and they will be able to work on electric devices in FEI laboratories.

Compulsory literature:

Meduna V.: Bezpečnost práce v laboratořích FEI, Sylaby 2004 Honys V., Kříž M.: Ochrana před úrazem elektřinou Kočí M.: Bezpečnost práce v elektrotechnice Platné normy a předpisy

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Přednášky Bezpečnost práce v elektrotechnice 1.1 Fyziologické účinky elektrického proudu na lidský organizmus 1.2 Vliv záření elektromagnetických vln v pásmu vf a vvf na lidský organizmus 1.3 Působení vnějších vlivů na elektrická zařízení, druhy prostorů z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem 1.4 Podmínky pro vznik úrazu elektrickým proudem 1.4.1 Vliv prostředí na vznik úrazu elektrickým proudem 1.4.2 Rozdělení napětí z hlediska nebezpečného dotyku 1.4.3 Rozdělení proudů z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem působení elektrického náboje 1.4.4 Pracovní podmínky 1.4.5 Odbornost osob Bezpečnost práce v laboratořích 2.1 Základní bezpečnostní předpisy, ČSN 34 3100, čl. 33 2.2 První pomoc při úrazu elektrickým proudem 2.3 Nebezpečí vzniku požáru od elektrického zařízení v laboratořích 2.4 Způsoby hašení elektrického zařízení

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B2646) Information Technology (1103R021) Computation Mathematics P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2005/2006 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R041) Control and Information Systems P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2642R004) Electrical Machines Apparatus and Drives P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2642R004) Electrical Machines Apparatus and Drives K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R041) Control and Information Systems K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2005/2006 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2005/2006 (B2646) Information Technology (1103R021) Computation Mathematics K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2608R004) Commercial Electrical Engineering P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2005/2006 (B2646) Information Technology (2612R059) Mobile Technology P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2608R004) Commercial Electrical Engineering K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2005/2006 (B2646) Information Technology (2612R059) Mobile Technology K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2005/2006 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 3 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner