452-0459/01 – Technical Equipment of Buildings (TVB)

Gurantor departmentDepartment of General Electrical EngineeringCredits8
Subject guarantordoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MLC37 Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+3
Part-time Credit and Examination 12+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Aim subject is introducing students with modern proceeding for processing electro technical documentation buildings and flats. Students will be able individual create electro technical documentation in referred range. During semester students creates self project of electro technical documentation specified object. Students learn effectively use as modern resources for production electro technical documentation.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Experimental work in labs
Project work
Terrain work

Summary

This subject informs students with problem of internal electric circuits in house building, with projecting of electric distribution in industrial plants, with regulations for running a cable, electric installation due to external influence, electric installation in special objects (showers, swimming pools, saunas).

Compulsory literature:

1. Fleišer J.: Technická zařízení budov, D - umělé osvětlení a elektrická instalace, přednášky. Skripta VUT Brno, 1990 2. Kebrle M.: Technická zařízení budov, D - umělé osvětlení a elektrická instalace, cvičení. Skripta VUT Brno, 1990 3. Hála P.: Vnitřní elektrické rozvody. Elektrotechnická příručka, sv. 1. Elektromanagment Brno, 1993 4. Dvořáček K., Sládek D.: Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě. Dílenská příručka, sv. 5. STRO-M Praha, 1996 5. Normy ČSN a nařízení vlády 6. Sylaby přednášek Katedry 452 - obecné elektrotechniky, http://fei.vsb.cz/kat452

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

• Continuous verifying of student knowledge in the exercises in a form of debate and inquiries to achieve student active participations in study process. Identify, deduce and search of problem solving and their interpretation by students. • Tests from chosen theoretical circuits • Project on a given theme on the basis of selection, investigation, ordering and final compilation of facts and their processing into final form of given theme.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky 1. Vnitřní silové rozvody elektrické energie - hlavní domovní vedení, světelné, zásuvkové a technologické instalace, sdělovací a zabezpečovací obvody. 2. Elektrická zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech (sprchy, bazény, sauny, karavany, apod.). 3. Navrhování vnějších vlivů, stupeň krytí pro různá prostředí, správné provedení elektrické instalace na základě požadavků vnějších vlivů. 4. Předpisy pro kladení silových elektrických vedení. Elektroinstalační materiál - vypínače, zásuvky, rozváděče, kabely, apod. Požadavky na kladení vedení sdělovacích a informačních technologií. 5. Navrhování a instalace elektrických silových rozvodů v průmyslových provozovnách, instalovaný výkon, součinitel náročnosti, stupně dodávky elektrické energie. 6. Základní orientace v systémech CAD pro potřeby projektanta v této oblasti. 7. Návrh umělého osvětlení vnitřních prostor, základní pojmy, svítidla, strategie výpočtu osvětlení. 8. Venkovní osvětlení, základní pojmy, svítidla, výpočet osvětlení 9. Základní požadavky pro instalaci regulačních a signalizačních zařízení. 10. Elektronické požární systémy (EPS). Elektronické zabezpečovací systémy (EZS). 11. Vertikální a horizontální doprava v budovách a bytech. Motorická instalace. 12. Přípojky nn volným vedením a přípojky kabelové, umístění a zapojení měřicích souprav. Druhy plateb za elektrickou energii. 13. Systém ochran před atmosférickým výbojem a dalšími druhy přepětí. Projekty Každý student bude řešit individuální semestrální projekt elektrotechnické dokumentace zadaného objektu, technologického celku apod. Studenti mohou mít zadán objemnější projekt, který bude několika studentům rozdělen na jednotlivé dílčí části, tak aby byl vyučujícím striktně zadán rozsah pro jednotlivé studenty, ale zároveň by byli studenti vedeni k vzájemné teamové práci. Teoretické cvičení: 1. Úvod, podmínky absolvování předmětu, základní orientace v technické normalizaci. 2. Práce s elektronickými katalogy, dimenzování kabelových vedení, elektronické pravítko pro motorové vývody, návrh regulovaného pohonu. 3. Výběr vhodného PLC, zásady pro návrh a použití zařízení MaR. 4. Návrh osvětlovacích soustav a silových rozvodů. 5. Strategie výběru bezpečnostních relé, zajištění bezpečnosti technologického zařícení, ochrana osob a majetku před úrazem elektrickým proudem. 6. Protokoly individuálních, studených a teplých zkoušek, revizní zpráva, předávací protokoly, servisní podmínky. Počítačové laboratoře 1. Základní seznámení se systémem Eplan. Založení projektu, struktury označování zařízení, místa a komponentů. 2. Základy projektování v produktu Eplan. 3. Zadání semestrálního projektu. Grafické zpracování projektu. 4. Způsoby generování v prostředí Eplan, generování křížových odkazů, seznamu spojů, generování svorek, napojení a kabelů. 5. Vypracování generování artiklů, objednávkové listy, kusovníky, generování SPS křížových odkazů. 6. Kontrola rozpracovanosti semestrálního projektu. Projektování jistících prvků, kontrola selektivity jištění. 7. Odevzdání semestrálního projektu. .

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Project Project 30  0
                Written exam Written test 10  0
                Other task type Other task type 5  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Oral Oral examination 55  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2648) Designing of Electric Devices P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2009/2010 (B2648) Designing of Electric Devices K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2008/2009 (B2648) Designing of Electric Devices P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2008/2009 (B2648) Designing of Electric Devices K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2007/2008 (B2648) Designing of Electric Devices (2648R999) Společné studium P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2007/2008 (B2648) Designing of Electric Devices (2648R999) Společné studium K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner