452-0461/01 – Elektromagnetická kompatibilita výkonových systémů (EK)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOC61 doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit studenty s elektromagnetickým rušením a s možnými způsoby jeho eliminace. Po absolvování předmětu bude student umět identifikovat, charakterizovat a dekódovat rušivé vlivy v elektrických sítí a interpretovat naměřené výsledky ve vztahu k platným normám a předpisům, včetně nalezení řešení pro jeho možné eliminace a jejich srovnání.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Student bude seznámen s odbornou terminologií a se základními definicemi a s druhy rušení. Obsahem předmětu jsou rovněž předpisy a normy dané oblasti a možné způsoby aktivní a pasivní eleminace tohoto rušení.

Povinná literatura:

Sylaby k předmětu na webových stránkách K 452: http//fei.vsb.cz/kat452 Altus, J., Novák, M., Otčenášková A., Pokorný, M.: Elektromagnetická kompatibilita elektrizačních sústav.

Doporučená literatura:

Vaculíková,P., Vaculík,E.: Elektromagnetická kompatibilita elektrotechnických systémů

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Krátké vstupní testy před začátkem každého laboratorního měření s cílem prověření připravenosti studentů na měření Protokoly z měření každé úlohy zpracované na základě naměřených hodnot z těchto měření a jejich následného zpracování, zkompletování a vyhodnocení. Průběžné ověřování znalostí studentů na početních cvičeních formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Identifikovat, dedukovat a hledat řešení problémů a jejich interpretace studenty. Kontrolní testy na řešení početních příkladů, popřípadě vybraných teoretických okruhů Semestrální projekt na zadané téma na základě výběru, přezkoumání, seřazení a konečné kompilace faktů a jejich zapracování do konečné formy zadané práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Definice základních pojmů, odborná terminologie, normalizace a legislativa v oblasti EMC Druhy elektromagnetického rušení Harmonické a jejich vliv na elektrická zařízení Měření a vyhodnocení harmonických Zdroje a šíření harmonických Negativní účinky harmonických, normy stanovující meze harmonických Zpětné vlivy polovodičových měničů na napájecí síť Možnosti pro omezování harmonických Pasivní filtry harmonických, vícepulzní zapojení usměrňovačů Odrušení výstupu frekvenčního měniče. Aktivní filtry harmonických Kolísání, poklesy a přerušení napětí Nesymetrie napětí, možnosti pro jejich omezení Impulzní rušení Vysokofrekvenční rušení, vysokofrekvenční filtry Cvičení: Úvodní cvičení, základní normy v oblasti EMC Fourierova analýza. Analyzátory elektrických sítí Simulační program EMTP-ATP Simulační modely v programu EMTP-ATP. Individuální zadání projektu. Program pro analýzu harmonických v síti Návrh filtrů harmonických Konzultace, zápočet Laboratoře: Seznámení s provozním řádem laboratoře. Prezentace měřící techniky pro měření a vyhodnocování rušení Měření a vyhodnocení harmonických nelineárních jednofázových spotřebičů Měření a vyhodnocení harmonických nelineárních trojfázových spotřebičů Měření a vyhodnocení harmonických u zátěží s vícepulzními usměrňovači Měření a vyhodnocení harmonických s připojeným pasivním filtrem k zátěži Měření a vyhodnocování poklesu, kolísání a nesymetrie napětí Měření vysokofrekvenčního rušení Projekty: Individuální zadání parametrů sítě a zátěže Návrh opravného prostředku a jeho parametrů Sestavení simulačního obvodu Vyhodnocení harmonických v návaznosti na příslušné normy

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Laboratorní práce Laboratorní práce 20  0
                Projekt Projekt 10  0
                Písemka Písemka 10  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2648) Projektování elektrických zařízení (2648R999) Společné studium P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2648) Projektování elektrických zařízení (2648R999) Společné studium K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku