452-0463/01 – Projektování s podporou CAE (PsP CAE)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MLC37 Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Studenti se prakticky seznámí s prostředky pro zpracování elektrotechnické dokumentace pomocí softwarových produktů. Cílem je schopnost samostatně vytvářet elektrotechnickou dokumentaci v uváděném rozsahu. 2. Studenti budou umět efektivně využívat moderní prostředky pro tvorbu elektrotechnické dokumentace.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Obsahem předmětu je praktické seznámení s tvorbou technické dokumentace pomocí běžně používaných softwarových produktů. Je zde rozvedena oblast CAE pro aplikace v podoborech CAD, CAP a CAT pro návrhy a tvorbu dokumentace, kalkulace, technické přípravy a výroby. Studenti budou v rámci předmětu seznámeni s konkrétními softwarovými produkty pro efektivní návrhy jednotlivých komponentů, kabelových vedení, jejich dimenzování a jištění. V rámci cvičení budou řešeny praktické aplikace a studenti budou samostatně zpracovávat zadaný projekt.

Povinná literatura:

Sylaby k předmětu na webových stránkách K 452: http//fei.vsb.cz/kat452 Manuály programových produktů

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

• Průběžné ověřování znalostí studentů na cvičeních formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Identifikovat, dedukovat a hledat řešení problémů a jejich interpretace studenty. • Kontrolní testy vybraných teoretických okruhů • Projekt na zadané téma na základě výběru, přezkoumání, seřazení a konečné kompilace faktů a jejich zapracování do konečné formy zadané práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Základní principy a pravidla v oblasti projektování. Úvod do technické normalizace. 2. Požadavky na systém managementu jakosti - Systém jakosti řízení ISO 9001, systém označování zařízení, míst a komponentů. Zpracování a průběh projektu (poptávka, nabídka, objednávka, vlastní realizace projektu, ekonomika projektu). 3. Počítačové systémy v projektování, formáty dat, systémy pro inženýrskou činnost, periferie. 4. Projektování s podporou SW systémů (Eplan, Ruplan, AutoCAD, apod.), podpůrné programy pro projektování a zpracování projektové dokumentace. 5. Seznámení se strukturou Eplanu, základy práce s programovým systémem Eplan. 6. Postupy tvorby dokumentace v Eplanu, popis výstupních dat z produktu Eplan. 7. Dimenzování jistících prvků, selektivita jištění, dimenzování komponentů, návrh rozváděčů, použití výpočtových programů. 8. Projektování motorových vývodů, dimenzování a jištění kabelových vedení, projektování pomocí elektronických výběrových pravítek, vyhledávání a čtení z elektronických katalogů. 9. Projektování regulovaných pohonů, návrh vhodného měniče kmitočtu s využitím programu SIZER. 10. Měření a regulace, programovatelné logické automaty, charakteristika nejpoužívanějších produktů. 11. Projektování osvětlení, zásuvkové rozvody, přepěťové ochrany, programy pro projektování osvětlení. 12. Zásady bezpečnosti v projektování, normy, bezpečnostní relé, účel a způsoby použití. 13. Revize elektrického zařízení, uvedení zařízení do provozu, zkoušky zařízení, zkušební a záběhový provoz, předání díla a dokumentace zákazníkovi, záruční a servisní podmínky. Projekty Každý student bude řešit individuální semestrální projekt elektrotechnické dokumentace zadaného objektu, technologického celku apod. Studenti mohou mít zadán objemnější projekt, který bude několika studentům rozdělen na jednotlivé dílčí části, tak aby byl vyučujícím striktně zadán rozsah pro jednotlivé studenty, ale zároveň by byli studenti vedeni k vzájemné teamové práci. Teoretické cvičení: 1. Úvod, podmínky absolvování předmětu, základní orientace v technické normalizaci. 2. Práce s elektronickými katalogy, dimenzování kabelových vedení, elektronické pravítko pro motorové vývody, návrh regulovaného pohonu. 3. Výběr vhodného PLC, zásady pro návrh a použití zařízení MaR. 4. Návrh osvětlovacích soustav a silových rozvodů. 5. Strategie výběru bezpečnostních relé, zajištění bezpečnosti technologického zařícení, ochrana osob a majetku před úrazem elektrickým proudem. 6. Protokoly individuálních, studených a teplých zkoušek, revizní zpráva, předávací protokoly, servisní podmínky. Počítačové laboratoře 1. Základní seznámení se systémem Eplan. Založení projektu, struktury označování zařízení, místa a komponentů. 2. Základy projektování v produktu Eplan. 3. Zadání semestrálního projektu. Grafické zpracování projektu. 4. Způsoby generování v prostředí Eplan, generování křížových odkazů, seznamu spojů, generování svorek, napojení a kabelů. 5. Vypracování generování artiklů, objednávkové listy, kusovníky, generování SPS křížových odkazů. 6. Kontrola rozpracovanosti semestrálního projektu. Projektování jistících prvků, kontrola selektivity jištění. 7. Odevzdání semestrálního projektu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Laboratorní práce Laboratorní práce 10  0
                Projekt Projekt 20  0
                Písemka Písemka 10  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2009/2010 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2008/2009 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2008/2009 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (B2648) Projektování elektrických zařízení (2648R999) Společné studium P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (B2648) Projektování elektrických zařízení (2648R999) Společné studium K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku