452-0463/01 – Projecting with CAE (PsP CAE)

Gurantor departmentDepartment of General Electrical EngineeringCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MLC37 Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Aim subject is introducing students with modern proceeding for processing electro technical documentation. After graduation this subject regaining school leaver practical experience and view of production system CAE and will be able selected products practically use. During semester students creates self practically electro technical project. Students will be able after graduation subject use software product specified for processing project documentation e.g. Eplan, Engineering Base, Sizer, Sichr apod. Students learn effectively use as modern resources for production electro technical documentation.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Project work

Summary

This subject contains practical meeting with design of technical documentation by the help of commonly used SW products. There is expanded area of CAE for applications in CAD, CAP and CAT pro projecting and creating of documentation, calculation, technical preparation and production.

Compulsory literature:

Sylaby k předmětu na webových stránkách K 452: http//fei.vsb.cz/kat452 Manuály programových produktů

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

• Continuous verifying of student knowledge in the exercises in a form of debate and inquiries to achieve student active participations in study process. Identify, deduce and search of problem solving and their interpretation by students. • Tests from chosen theoretical circuits • Project on a given theme on the basis of selection, investigation, ordering and final compilation of facts and their processing into final form of given theme.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky 1. Základní principy a pravidla v oblasti projektování. Úvod do technické normalizace. 2. Požadavky na systém managementu jakosti - Systém jakosti řízení ISO 9001, systém označování zařízení, míst a komponentů. Zpracování a průběh projektu (poptávka, nabídka, objednávka, vlastní realizace projektu, ekonomika projektu). 3. Počítačové systémy v projektování, formáty dat, systémy pro inženýrskou činnost, periferie. 4. Projektování s podporou SW systémů (Eplan, Ruplan, AutoCAD, apod.), podpůrné programy pro projektování a zpracování projektové dokumentace. 5. Seznámení se strukturou Eplanu, základy práce s programovým systémem Eplan. 6. Postupy tvorby dokumentace v Eplanu, popis výstupních dat z produktu Eplan. 7. Dimenzování jistících prvků, selektivita jištění, dimenzování komponentů, návrh rozváděčů, použití výpočtových programů. 8. Projektování motorových vývodů, dimenzování a jištění kabelových vedení, projektování pomocí elektronických výběrových pravítek, vyhledávání a čtení z elektronických katalogů. 9. Projektování regulovaných pohonů, návrh vhodného měniče kmitočtu s využitím programu SIZER. 10. Měření a regulace, programovatelné logické automaty, charakteristika nejpoužívanějších produktů. 11. Projektování osvětlení, zásuvkové rozvody, přepěťové ochrany, programy pro projektování osvětlení. 12. Zásady bezpečnosti v projektování, normy, bezpečnostní relé, účel a způsoby použití. 13. Revize elektrického zařízení, uvedení zařízení do provozu, zkoušky zařízení, zkušební a záběhový provoz, předání díla a dokumentace zákazníkovi, záruční a servisní podmínky. Projekty Každý student bude řešit individuální semestrální projekt elektrotechnické dokumentace zadaného objektu, technologického celku apod. Studenti mohou mít zadán objemnější projekt, který bude několika studentům rozdělen na jednotlivé dílčí části, tak aby byl vyučujícím striktně zadán rozsah pro jednotlivé studenty, ale zároveň by byli studenti vedeni k vzájemné teamové práci. Teoretické cvičení: 1. Úvod, podmínky absolvování předmětu, základní orientace v technické normalizaci. 2. Práce s elektronickými katalogy, dimenzování kabelových vedení, elektronické pravítko pro motorové vývody, návrh regulovaného pohonu. 3. Výběr vhodného PLC, zásady pro návrh a použití zařízení MaR. 4. Návrh osvětlovacích soustav a silových rozvodů. 5. Strategie výběru bezpečnostních relé, zajištění bezpečnosti technologického zařícení, ochrana osob a majetku před úrazem elektrickým proudem. 6. Protokoly individuálních, studených a teplých zkoušek, revizní zpráva, předávací protokoly, servisní podmínky. Počítačové laboratoře 1. Základní seznámení se systémem Eplan. Založení projektu, struktury označování zařízení, místa a komponentů. 2. Základy projektování v produktu Eplan. 3. Zadání semestrálního projektu. Grafické zpracování projektu. 4. Způsoby generování v prostředí Eplan, generování křížových odkazů, seznamu spojů, generování svorek, napojení a kabelů. 5. Vypracování generování artiklů, objednávkové listy, kusovníky, generování SPS křížových odkazů. 6. Kontrola rozpracovanosti semestrálního projektu. Projektování jistících prvků, kontrola selektivity jištění. 7. Odevzdání semestrálního projektu.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Project Project 30  0
                Written exam Written test 10  0
                Other task type Other task type 5  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Oral Oral examination 55  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2648) Designing of Electric Devices P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2009/2010 (B2648) Designing of Electric Devices K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2008/2009 (B2648) Designing of Electric Devices P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2008/2009 (B2648) Designing of Electric Devices K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2007/2008 (B2648) Designing of Electric Devices (2648R999) Společné studium P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2007/2008 (B2648) Designing of Electric Devices (2648R999) Společné studium K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner