452-0510/02 – Elektrické obvody II (EOII)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity6
Garant předmětuIng. Jitka Mohylová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jitka Mohylová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MOH35 Ing. Jitka Mohylová, Ph.D.
PUN10 doc. Dr. Ing. Josef Punčochář
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu bude absolvent schopen identifikovat základní elektronické struktury a určovat jejich funkci a užití. Dále bude schopen kvalifikovaně studovat odbornou literaturu z oboru.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Nelineární obvody, dvojbrany, zdroje napětí a proudu, zesilovače, generátory, filtry, základní principy analogového a číslicového zpracování signálu.

Povinná literatura:

Mohylová, J., Punčochář J.: Elektrické obvody II – Skriptum VŠB - TU Ostrava, 2007 Mohylová, J., Punčochář J.: Cvičení z Elektrických obvodů II – Skriptum VŠB - TU Ostrava, 2007

Doporučená literatura:

Mohylová, J.: Lineární obvody s elektronickými prvky - sbírka příkladů. Skriptum VŠB - TU Ostrava, 2002 Punčochář, J.: Lineární obvody s elektronickými prvky. VŠB - TU Ostrava, 2002 Punčochář, J.: Operační zesilovače v elektronice. BEN - technická literatura, Praha 2002 (5. doplněné vydání). Frohn, M., Oberthür, H., Siedler, H.-J., Wiemer, M., Zastrow, P.: Elektronika - polovodičové součástky a základní zapojení. BEN - technická literatura, Praha 2006. Žalud, V.: Moderní radioelektronika. BEN - technická literatura, Praha 2000.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru: • Protokoly z měření každé úlohy zpracované na základě naměřených hodnot z těchto měření a jejich následného zpracování, zkompletování a vyhodnocení. • Průběžné ověřování znalostí studentů na početních cvičeních formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Identifikovat, dedukovat a hledat řešení problémů a jejich interpretace studenty. • Kontrolní testy na řešení početních příkladů, popřípadě vybraných teoretických okruhů • Semestrální práce a projekty na zadané téma na základě výběru, přezkoumání, seřazení a konečné kompilace faktů a jejich zapracování do konečné formy zadané práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Nelineární obvody - pracovní bod, linearizace. Teorie dvojbranů - imitanční a přenosové funkce. Usměrňovače - základní zapojení, filtrace. Násobiče napětí; zdroje - stabilizace napětí, proudu; proudové zrcadlo; spínací zdroje. Zesilovače - obecné vlastnosti a druhy zesilovačů, zpětná vazba, frekvenční stabilita. Oscilátory sinusových průběhů - základní principy, oscilátory LC, X-tal, RC. Generátory nesinusových průběhů. Filtry - základní principy a zapojení. Zpracování analogových signálů pomocí analogové násobičky. Modulace a demodulace - AM, FM, PM. Logické obvody - základní druhy, aplikace logických obvodů. Vzorkování, kavantování; převodníky A/D, D/A. Cvičení: Určení pracovního bodu zesilovače, linearizace. Malosignálové parametry dvojbranů (zesilovače). Invertující a neinvertující zapojení operačního zesilovače. Základní návrh oscilátorů. Základní návrh generátoru obdélníkových průběhů. Základní návrh filtru DP, HP, PP a PZ. Test. Seminární projekt. Laboratoře: Programy pro analýzu elektronických obvodů. Určení pracovního bodu tranzistoru, malosignálové parametry dvojbranů (zesilovače) Jednocestný a dvoucestný usměrňovač, zdvojovač napětí. Operační zesilovač - reálné vlastnosti. Generátor obdélníkových průběhů Návrh filtrů Seminární projekt. Projekty: Seminární projekt - Analýza obvodu s aktivním prvkem.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Laboratorní práce Laboratorní práce 15  0
                Písemka Písemka 10  0
                Jiný typ úlohy Semestrální projekt 15  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku