452-0511/02 – Elektrické obvody I (EO I)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity6
Garant předmětuIng. Jitka Mohylová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jitka Mohylová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRB02 Ing. Roman Hrbáč, Ph.D.
MOH35 Ing. Jitka Mohylová, Ph.D.
PUN10 doc. Dr. Ing. Josef Punčochář
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu bude absolvent schopen analyzovat jednoduché elektronické obvody a kvalifikovaně studovat odbornou literaturu. Dále pak je student připraven na navazující kurz Elektrické obvody II.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Základní principy a metody řešení elektrických obvodů (Kirchhoffovy zákony, Ohmův zákon, zákon kontinuity, Faradayův zákon), lineární a nelineární elektronické součástky (rezistor, induktor, kapacitor, dioda), zesilovací prvky elektronických obvodů (tranzistory, operační zesilovače), zdroje el. proudu.

Povinná literatura:

Mohylová, J., Punčochář J.: Elektrické obvody I - Skriptum VŠB - TU Ostrava, 2007, ISBN 978-80-248-1609-8 Mohylová, J., Punčochář J.: Cvičení z Elektrických obvodů I - Skriptum VŠB - TU Ostrava, 2007, ISBN 978-80-248-1557-2

Doporučená literatura:

Mohylová, J.: Lineární obvody s elektronickými prvky - sbírka příkladů. Skriptum VŠB - TU Ostrava, 2002 Punčochář, J.: Lineární obvody s elektronickými prvky. VŠB -TU Ostrava, 2002 Punčochář, J.: Operační zesilovače v elektronice. BEN - technická literatura, Praha 2002 (5. doplněné vydání). Žalud, V.: Moderní radioelektronika. BEN - technická literatura, Praha 2000. http://www.ibiblio.org/kuphaldt/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru: • Protokoly z měření každé úlohy zpracované na základě naměřených hodnot z těchto měření a jejich následného zpracování, zkompletování a vyhodnocení. • Průběžné ověřování znalostí studentů na početních cvičeních formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Identifikovat, dedukovat a hledat řešení problémů a jejich interpretace studenty. • Kontrolní testy na řešení početních příkladů, popřípadě vybraných teoretických okruhů • Semestrální práce a projekty na zadané téma na základě výběru, přezkoumání, seřazení a konečné kompilace faktů a jejich zapracování do konečné formy zadané práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Základní pojmy: elektrický obvod, obvodové veličiny, meřicí přístroje a jejich použití, Ohmův zákon, Kirchhofovy zákony a jejich aplikace. Rezistory - základní parametry a provedení, značení, řazení - sériové, paralelní, kombinované; metoda postupného zjednodušování obvodů; Théveninova věta. Základní principy řešení obvodů. Elektromagnetické obvody - základní pojmy, konstrukce, využití v praxi. Dielektrické obvody - základní pojmy, konstrukce, využití v praxi. Složené obvody - RLC, impedanční dělič, rezonance. Výkon, práce, ztráty, účinnost. Trojfázové obvody. Analýza obecných signálů, parametry signálů, harmonická analýza, přechodné děje. Přechod PN, polovodičová dioda - druhy diod, funkce, VA charakteristiky; vícevrstvé struktury. Bipolární tranzistory - tranzistorový jev, základní zapojení. Unipolární tranzistory - druhy, základní zapojení. Fotosoučástky; zobrazovací prvky. Zdroje el. proudu - chemické, elektromechanické, alternativní; řazení zdrojů. Cvičení: Metoda postupného zjednodušování. Napěťový a proudový dělič - aplikace Théveninovy věty. Řešení obvodů - metody řešení Řešení obvodů RL, RC a RLC. Přechodné děje v obvodu - 1. řádu. Přechodné děje v obvodu - 2. řádu. Řešení třífázových obvodů. Seminární projekt Laboratoře: Měření napětí, proudů; ověření Ohmova zákona a Kirchhofových zákonů. Napěťový a proudový dělič. Měření impedančního děliče, kmitočtové charakteristiky (práce s osciloskopem). Měření rezonančních obvodů. Projekty: Seminární projekt - Analýza obvodů s pasívními prvky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Laboratorní práce Laboratorní práce 15  0
                Projekt Projekt 15  0
                Písemka Písemka 10  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku