452-0513/01 – Teorie obvodů II (TOII)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Jaromír Kijonka, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaromír Kijonka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEI, USPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
H1R15 Ing. Karel Chrobáček, Ph.D.
KIJ10 doc. Ing. Jaromír Kijonka, CSc.
ORS60 Ing. Petr Orság, Ph.D.
SKR15 Ing. Lubomír Skřivánek
ZAJ02 Ing. Stanislav Zajaczek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+4
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8
celoživotní Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem výuky je naučit studenty tvůrčím způsobem aplikovat fyzikální zákony a principy při analýze trojfázových obvodů, přechodných jevů, dvojbranů, nelineárních a parametrických obvodů a obvodů s rozloženými parametry. Po absolvování výuky předmětu Teorie obvodů II umí student vypočítat proudy, napětí, výkony a energie kdekoliv v obvodu a na jejich základě posuzovat vlastnosti elektrických zařízení. Získané vědomosti a dovednosti student účinně uplatní v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Analýza trojfázových obvodů. Řešení přechodných jevů v elektrických obvodech 1. a 2. řádu. Dvojbrany, jejich klasifikace a přenosové parametry. Obvody s nastavitelnými parametry, fázorové čáry, amplitudové a fázové charakteristiky, Bodeho metoda. Nastavení pracovního bodu nelineárního prvku. Zpětná vazba v obvodech. Alikace přechodných jevů ke generování pulzů. Klasifikace lineárních obvodů s rozprostřenými parametry, parametry jednofázového vedení, telegrafní rovnice, homogenní vedení a jeho přenosové parametry. Bezeztrátové vedení, prostorová analýza napětí proudu, výkonu a energie pro časově proměnné veličiny, činitel odrazu.

Povinná literatura:

Mikulec, M., Havlíček,V.: Základy teorie elektrických obvodů I., II. ČVUT Praha 2004 • Kijonka, J. a kol.: Studijní opory předmětu Teorie obvodů II. VŠB TU Ostrava, 2006

Doporučená literatura:

Mayer, D.: Úvod do teorie elektrických obvodů. Celostátní učebnice SNTL/ALFA Praha 1998 • Mikulec, M.: Basic Circuit Theory I.,ČVUT 1995 • Mikulec, M., Havlíček, V.: Basic Circuit Theory II.ČVUT 1996 • Havlíček, V.-Čmejla, R.: Basic Circuit Theory I. (Exercises ), ČVUT 1996 • Huelsman, P.L.: Basic Circuit Theory. Prentice-Hall International, 1991, ISBN 0-13-063157-4

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu Do konce 14. týdne v semestru musí student získat minimálně 3 body. Student má možnost získat maximálně za samostatné práce v průběhu semestru 0 až 30 bodů a za semestrální projekt 0 až 10 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
452-0512 TOI Teorie obvodů I Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: • Trojfázové obvody, zapojení zdrojů a spotřebičů v trojfázových obvodech, analýza obvodů při harmonickém napájení. • Analýza nesouměrných trojfázových obvodů. • Přechodné jevy, stavové veličiny, počáteční podmínky, vlastní kmitočet obvodu. • Analýza přechodných jevů v elektrických obvodech 1. a 2. řádu. • Dvojbrany, rozdělení dvojbranů. Rovnice neautonomního dvojbranu, řízené zdroje. • Vlnové parametry dvojbranů. • Obvody s nastavitelnými parametry. Fázorové čáry, modulové a fázové charakteristiky. • Konstrukce kmitočtových charakteristik Bodeho metodou. • Přenosové funkce, činitel zesílení napětí, proudu a výkonu. • Nastavení pracovního bodu nelineárního prvku. • Zpětná vazba. • Využití přechodných jevů ke generování pulsů. • Obvody s rozprostřenými parametry. • Obecné rovnice jednofázového homogenního vedení, primární a sekundární parametry. Analýza jednofázového homogenního vedení při harmonickém napájení ve stavu naprázdno a nakrátko, odrazy vln. Semináře: • Analýza elementárních trojfázových obvodů • Trojfázové obvody - analýza obvodových veličin a výkonů v soustavě souměrný trojfázový zdroj zapojený do hvězdy - trojfázové zátěž. • Analýza nesouměrných trojfázových obvodů. • Určování matematických a fyzikálních počátečních podmínek přechodných jevů. • Analýza přechodných jevů v jednoduchých obvodech. • Vyšetřování parametrů dvojbranů ze stavu naprázdno a nakrátko. • Přenosové vlastnosti dvojbranů. • Kmitočtové charakteristiky obvodů s pasivními prvky v komplexní rovině. Modulové a fázové charakteristiky. • Konstrukce přenosové charakteristiky Bodeho metodou. • Návrh nastavení pracovního bodu zesilovače. • Grafická konstrukce odezvy zesilovače.Výpočet účinnosti zesilovače. • Návrh generátorů pulsů s operačním zesilovačem. • Rozbor obvodových rovnic jednofázového homogenního vedení. • Grafická konstrukce veličin, výkonu a energie bezeztrátového vedení ve stavu nakrátko a naprázdno. Laboratoní práce: • Proškolení, vstupní test. Měření v souměrných trojfázových obvodech • Modelování časových průběhů fázových a trojfázových výkonů souměrných a nesouměrných zátěží • Měření přechodných jevů v RC a RL obvodech • Měření přechodných jevů v RLC obvodech • Měření parametrů dvojbranů ze stavu naprázdno a nakrátko • Měření složených dvojbranů • Měření kmitočtové charakteristiky RC členů • Měření charakteristik nelineárních prvků • Realizace a verifikace nastavení pracovního bodu zesilovače • Měření přenosových charakteristik v zapojení s operačním zesilovačem • Realizace a verifikace nastavení zpětné vazby • Realizace generátoru pulsů a měření jeho veličin • Modelování veličin a výkonů bezeztrátového vedení • Konzultace, zápočet. Semestrální projekt: • 1. Analýza trojfázových obvodů. Písemné práce: 1. Test vědomostí. 2. Posouzení veličin přechodného jevu 1. řádu. 3. Analýza parametrů dvojbranů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 letní semestr, platnost do: 2009/2010 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 40 (40) 3 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 15  0 2
                Samostatná práce Jiný typ úlohy 15  0 2
                Jiný typ úlohy Semestrální projekt 10  0 1
        Zkouška Zkouška 60  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B3943) Mechatronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B3943) Mechatronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3943) Mechatronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Rožnov pod Radhoštěm 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3943) Mechatronika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 letní