452-0515/01 – Analýza elektronických obvodů (AEO)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jaromír Kijonka, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaromír Kijonka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEI, USPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KIJ10 doc. Ing. Jaromír Kijonka, CSc.
ORS60 Ing. Petr Orság, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty tvůrčím způsobem aplikovat poznatky z teoretické elektrotechniky, signálů a elektroniky při rozborech vlastností elektronických obvodů určených ke zpracování a přenosu signálů. Po absolvování student umí navrhnout a realizovat nastavení pracovního bodu, posoudit vlastnosti zařízení, vyhodnotit účinnost a oteplení.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Kurs Analýza elektronických obvodů se zabývá rozbory vlastností stěžejních elektronických obvodů, jenž jsou používány ve zpracování a přenosových cestách analogových a digitálních signálů. Téze: útlum, zesílení, zkreslení, korekční a tvarovcí obvod, směšovač, modulátor, demodulátor, modem, multiplexor, fázový závěs, účinnost, Jouleovy ztráty, sdílení tepla.

Povinná literatura:

• Žalud, V.: Moderní radioelektronika, BEN - technická literatura Praha 2000, ISBN 80-86056-47-3

Doporučená literatura:

• Kijonka, J. a kol. Studijní opory předmětu "Analýza elektronických obvodů", sylaby VŠB - TU Ostrava

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu Do konce 14. týdne v semestru musí student získat minimálně 24 body. Student má možnost získat maximálně za samostatné práce v průběhu semestru 0 až 30 bodů a za semestrální projekt 0 až 10 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
452-0512 TOI Teorie obvodů I Doporučená
452-0513 TOII Teorie obvodů II Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: • Přenosové cesty - metalická, optická, elektronická, radiotechnická. • Útlum, zesílení, zkreslení a korekce signálu. • Korekční a tvarovací obvody. • Rozptylové parametry dvojbranu. • Vysokofrekvenční zesilovače. • Směšovače. • Druhy modulací, analogové a diskrétní. • Rozbor analogových modulací. • Rozbor diskrétních modulací. • Modulátory. • Demodulátory, fázový závěs. • Multiplexory, modemy. • Interference. • Jouleovy ztráty, sdílení tepla, účinnost. Cvičení: • Popis přenososvých cest - zpracování konceptu projektu. • Výpočet útlumu, zesílení. • Teoretický rozbor tvarovacích obvodů. • Výpočet rozptylových parametrů dvojbranu. • Analýza vysokofrekvenčních zesilovačů. • Rozbor modulací. • Rozbor fázového závěsu. • Návrh sdílení tepla. • Zápočet, konzultace. Laboratoře: • Proškolení, seznámení s pracovištěm, měření tvarovacích obvodů. • Měření na směšovači. • Měření na modulátoru. • Měření fázového závěsu. • Měření na multiplexoru. Projekt: 1. Analýza a návrh zadaného elektronického obvodu pro realizaci pomocí modulů v laboratoři.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Rožnov pod Radhoštěm 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika K čeština Šumperk 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku