452-0551/01 – Electrotechnical regulations (PRELZ)

Gurantor departmentDepartment of General Electrical EngineeringCredits4
Subject guarantorIng. Vladimír MedunaSubject version guarantorIng. Vladimír Meduna
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MED30 Ing. Vladimír Meduna
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students can construct in the practice and have necessary knowledge how to operate electrical devices to be in a harmony with technical regulations

Teaching methods

Summary

This subjects acquaints students with technical regulations of Czech Republic for design and operation of electric devices that are already in compliance with technical regulations of EU.

Compulsory literature:

ČSN 33 0010 Elektrická zařízení - rozdělení a pojmy Soubor ČSN řady 33 2000 ČSN 33 0330 Stupně ochrany krytem - IP KÓD Soubor ČSN řady 33 2000-7 ČSN 33 0165 Značení vodičů barvami nebo číslicemi ČSN 330170 Předpisy pro barvy světelných návěstí a ovládacích tlačítek ČSN 35 7107 Rozváděče nn Nové ČSN platné v době výuky

Recommended literature:

Viz http://fei.vsb.cz/kat452/Vsb.cz/ochrana.doc Viz http://fei.vsb.cz/kat452/Vsb.cz/Meduna-priklady2.doc Meduna V.: Ochrana před úrazem elektrickým proudem, Sylaby VŠB-TUO, 2001.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Laboratoře: Cvičení: ČSN 33 0010 Elektrická zařízení - rozdělení a pojmy ČSN 33 2000-1 Základní ustanovení pro elektrická zařízení ČSN 33 2000-3 Stanovení základních charakteristik elektrických zařízení ČSN 33 0330 Stupně ochrany krytem - IP KÓD ČSN 33 2000-4-41 Ochrana před úrazem elektrickým proudem Ochrana živých a neživých částí Ochrana živých částí Ochrana neživých částí ČSN 33 2000-5-51 Provedení el. zařízení podle působení vnějších vlivů ČSN 33 2000-5-54 Uzemnění a ochranné vodiče ČSN 33 2000-4-43 Ochrana proti nadproudům ČSN 33 2000-4-473 Opatření k ochraně proti nadproudům ČSN 33 2000-5-523 Dovolené proudy ČSN 33 2000-7-701 Elektrické zařízení v prostorách s vanou, sprchou a ČSN 33 2000-7-702 Elektrická instalace plaveckých bazénů a fontán umývacími prostory ČSN 33 2000-7-704 Elektrická zařízení na staveništích a demolicích ČSN 33 2000-7-705 Elektrická zařízení v zemědělských zařízeních ČSN 33 2000-7-706 Elektrická zařízení v omezených vodivých prostorách ČSN 33 0165 Značení vodičů barvami nebo číslicemi ČSN 330170 Předpisy pro barvy světelných návěstí a ovládacích tlačítek ČSN 35 7107 Rozváděče nn Nové ČSN platné v době výuky

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner