452-0701/02 – Electrical Engineering and Measurement (EaM)

Gurantor departmentDepartment of General Electrical EngineeringCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Václav Vrána, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Václav Vrána, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1960/1961Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOC61 doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 18+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The subject resumes on knowledge of Basic of Electrical Engineering got at physics. Students are acquainted with solving of electrical circuits, principles of the measurement of electric and non-electric quantities, with function principles and operation properties of electrical machines and instruments; with elements of electrical drives, solid-state engineering, electrical heat and with elements of production and distribution of electrical power. Specifications of concept methods of electric current injury protection are a part of the education too.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Základní zákony elektrického a elmagnetického pole Stejnosměrné obvody: topologie stejnosměrných obvodů, základní zákony, metody řešení stejnosměrných obvodů, práce a výkon ve stejnosměrných obvodech. Jednofázové střídavé obvody: definice, vznik střídavého harmonického proudu, grafické znázornění napětí a proudů, řešení obvodů, výkony. Třífázové obvody: vznik třífázové soustavy, grafické znázornění napěťových a proudových poměrů, zapojení Y a D, výkony v třífázových obvodech. Elektrické přístroje: rozdělení, spínací jistící, měřící přístroje, logické řízení Výkonové polovodičové prvky a systémy: základní dělení, vlastnosti, měniče. Transformátory: princip činnosti, druhy zapojení, konstrukční provedení, paralelní chod, autotransformátor, měřící transformátory, svařovací transformátory. Střídavé stroje : druhy, princip činnosti, , konstrukční provedení, provozní vlastnosti asynchronního motoru Střídavé stroje : druhy, princip činnosti, , konstrukční provedení, provozní vlastnosti synchronního motoru Stejnosměrné stroje: princip činnosti, druhy, provozni vlastnosti Základy elektrických pohonů: definice, druhy prac. mechanismů, mechanika a kinematika Energetika pohonu a dimenzování el. motorů Výroba, rozvod a užití elektrické energie: zdroje, rozvody, teplo Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s el. proudem.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2341) Engineering (3707R001) Economics and Operation of Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3707R001) Economics and Operation of Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3707R001) Economics and Operation of Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3707R001) Economics and Operation of Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner