452-0702/02 – Electrical Engineering (E)

Gurantor departmentDepartment of General Electrical EngineeringCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOC61 doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.
KOL62 doc. Ing. Václav Kolář, Ph.D.
VAN72 Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The purpose of this course is that students get an idea of the basic principles of electrotechnics, to a degree necessary for Mining Engineering Faculty graduates. Students should be able to understand the connection between these theoretical principles and practical ways of using electrical energy. Special attention should be paid to practical things that students will need in their future career. Students will also learn basic facts about protection against injuries in electrotechnics, and the most important legal regulations that they can encounter.

Teaching methods

Summary

The subject resumes on knowledge of Basic of Electrical Engineering got at physics. Students are acquainted with solving of electrical circuits, principles of the measurement of electric and non-electric quantities, with function principles and operation properties of electrical machines and instruments; with elements of electrical drives, solid-state engineering, electrical heat and with elements of production and distribution of electrical power. Specifications of concept methods of electric current injury protection are a part of the education too.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Syllaby přednášek a cvičení od vyučujícího.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Tests from numerical exercises, eventually from chosen theoretical circuits • Term work and projects on a given theme on the basis of selection, investigation, ordering and final compilation of facts and their processing into final form of given theme.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Zákonitosti elektrického proudu a elektrických obvodů - základní pojmy, definice a zákony magnetického a elektromagnetického pole (opak. fyziky). 2. Stejnosměrné obvody - spojení, výkony, nelineární obvody. 3. Střídavé obvody - efektivní hodnoty, výkony, - sériové a paralelní spojení R, L, C, kompenzace účiníku, neharmonické průběhy. 4. Trojfázové obvody napětí - definice, zobrazení soustavy, spojení Y a D, výkony. 5. Měřicí přístroje - rozdělení, základní parametry, označování, měření elektrických veličin (U,I,P,W,R,L,C). 6. Elektrické měření neelektrických veličin, princip, rozdělení. 7. Účel, funkce a rozdělení elektrických přístrojů - pojistky a jističe - popis, funkce, provedení, vypínací charakteristiky, elektrický oblouk. 8. Proudové chrániče - popis, funkce, provedení. 9. Stykače, relé - popis, funkce, provedení, základní zapojení stykače v elektrickém obvodu - silové a ovládací schéma. 10. Polovodiče - V-A charakteristika přechodu P-N, diody, rozdělení. 11. Tranzistor, tyristor, triak - popis struktury, druhy, vlastnosti, charakteristiky, použití. 12. Polovodičové měniče - popis, rozdělení, usměrňovače - druhy dle zapojení a řízení, popis, průběhy a charakteristické hodnoty výstupních obvodových veličin pro vybrané druhy. 13. Střídače, pulzní měniče, fázově řízené měniče, měniče kmitočtu, popis struktury, použití. 14. Elektrické stroje - definice, základní zákony, rozdělení, točivé stroje - provedení. 15. Transformátory - konstrukční uspořádání, princip činnosti, převod, úbytek napětí, provozní stavy, autotransformátory, přístrojové transformátory - popis, funkce, zapojení. 16. Asynchronní stroje - rozdělení, konstrukce, princip činnosti, způsoby spouštění, řízení rychlosti a brzdění. 17. Synchronní stroje - rozdělení, konstrukce, princip činnosti, použití, spouštění a řízení rychlosti motorů. 18. Stejnosměrné stroje - rozdělení, princip činnosti, konstrukční uspořádání, použití. 19. Elektrické teplo - vznik tepla z elektrické energie, druhy a popisy jednotlivých elektrotepelných zařízení. 20. Elektrická vedení - druhy, požadavky, hlediska dimenzování, zásady, jištění, selektivity. 21. Druhy rozvodných sítí - rozdělení, systém označování, schémata zapojení sítí TN-C, TN-S, TT, IT. 22. Vnější vlivy - třídění, označování, příklady, krytí elektrických zařízení - označování, popisy jednotlivých stupňů, klasifikace IK kódem. 23. Účinky elektrického proudu na lidský organismus - parametry, meze proudu, základní pojmy. 24. Zajištění ochrany při normálních provozních podmínkách a při podmínkách jedné poruchy - popis prostředků, principy ochrany. 25. Příklady ochrany automatickým odpojením pro sítě TN-C, TN-S a IT.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 33 (33) 0
                Laboratory work Laboratory work 10  0
                Project Project 10  0
                Written exam Written test 10  0
                Other task type Other task type 3  0
        Examination Examination 67 (67) 0
                Written examination Written examination 17  0
                Oral Oral examination 50  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2110) Geological Engineering (2101T003) Geological Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner