452-0702/04 – Electrical Engineering (E)

Gurantor departmentDepartment of General Electrical EngineeringCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DUD57 Ing. Jan Dudek, Ph.D.
KOC61 doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.
MLC37 Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D.
PAL35 prof. Ing. Josef Paleček, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 12+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The purpose of this course is that students get an idea of the basic principles of electrotechnics, to a degree necessary for Mining Engineering Faculty graduates. Students should be able to understand the connection between these theoretical principles and practical ways of using electrical energy. Special attention should be paid to practical things that students will need in their future career. Students will also learn basic facts about protection against injuries in electrotechnics, and the most important legal regulations that they can encounter.

Teaching methods

Summary

The subject resumes on knowledge of Basic of Electrical Engineering got at physics. Students are acquainted with solving of electrical circuits, principles of the measurement of electric and non-electric quantities, with function principles and operation properties of electrical machines and instruments; with elements of electrical drives, solid-state engineering, electrical heat and with elements of production and distribution of electrical power. Specifications of concept methods of electric current injury protection are a part of the education too.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Syllaby přednášek a cvičení od vyučujícího.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Tests from numerical exercises, eventually from chosen theoretical circuits • Term work and projects on a given theme on the basis of selection, investigation, ordering and final compilation of facts and their processing into final form of given theme.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova témat předmětu: 1. Zákonitosti elektrického proudu a elektrických obvodů - základní pojmy, definice a zákony magnetického a elektromagnetického pole (opak. fyziky). 2. Stejnosměrné obvody - spojení, výkony, nelineární obvody. 3. Střídavé obvody - efektivní hodnoty, výkony, - sériové a paralelní spojení R, L, C, kompenzace účiníku, neharmonické průběhy. 4. Trojfázové obvody napětí - definice, zobrazení soustavy, spojení Y a D, výkony. 5. Měřicí přístroje - rozdělení, základní parametry, označování, měření elektrických veličin (U,I,P,W,R,L,C). 6. Elektrické měření neelektrických veličin, princip, rozdělení. 7. Účel, funkce a rozdělení elektrických přístrojů - pojistky a jističe - popis, funkce, provedení, vypínací charakteristiky, elektrický oblouk. 8. Proudové chrániče - popis, funkce, provedení. 9. Stykače, relé - popis, funkce, provedení, základní zapojení stykače v elektrickém obvodu - silové a ovládací schéma. 10. Polovodiče - V-A charakteristika přechodu P-N, diody, rozdělení. 11. Tranzistor, tyristor, triak - popis struktury, druhy, vlastnosti, charakteristiky, použití. 12. Polovodičové měniče - popis, rozdělení, usměrňovače - druhy dle zapojení a řízení, popis, průběhy a charakteristické hodnoty výstupních obvodových veličin pro vybrané druhy. 13. Střídače, pulzní měniče, fázově řízené měniče, měniče kmitočtu, popis struktury, použití. 14. Elektrické stroje - definice, základní zákony, rozdělení, točivé stroje - provedení. 15. Transformátory - konstrukční uspořádání, princip činnosti, převod, úbytek napětí, provozní stavy, autotransformátory, přístrojové transformátory - popis, funkce, zapojení. 16. Asynchronní stroje - rozdělení, konstrukce, princip činnosti, způsoby spouštění, řízení rychlosti a brzdění. 17. Synchronní stroje - rozdělení, konstrukce, princip činnosti, použití, spouštění a řízení rychlosti motorů. 18. Stejnosměrné stroje - rozdělení, princip činnosti, konstrukční uspořádání, použití. 19. Elektrické teplo - vznik tepla z elektrické energie, druhy a popisy jednotlivých elektrotepelných zařízení. 20. Elektrická vedení - druhy, požadavky, hlediska dimenzování, zásady, jištění, selektivity. 21. Druhy rozvodných sítí - rozdělení, systém označování, schémata zapojení sítí TN-C, TN-S, TT, IT. 22. Vnější vlivy - třídění, označování, příklady, krytí elektrických zařízení - označování, popisy jednotlivých stupňů, klasifikace IK kódem. 23. Účinky elektrického proudu na lidský organismus - parametry, meze proudu, základní pojmy. 24. Zajištění ochrany při normálních provozních podmínkách a při podmínkách jedné poruchy - popis prostředků, principy ochrany. 25. Příklady ochrany automatickým odpojením pro sítě TN-C, TN-S a IT.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0 3
                Project Project 20  0 3
                Other task type Other task type 10  0 3
        Examination Examination 70 (70) 0 3
                Written examination Written examination 20  0 3
                Oral Oral examination 50  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R033) Foundry Technologies K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R033) Foundry Technologies K Czech Třinec 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R035) Technologies of Metal Production K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R035) Technologies of Metal Production K Czech Třinec 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B2109) Metallurgical Engineering (3904R020) Thermal Engineering and the Environment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B2109) Metallurgical Engineering (3904R020) Thermal Engineering and the Environment K Czech Třinec 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R040) Automation and Computing in Industry K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R040) Automation and Computing in Industry K Czech Třinec 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208R123) Economics and Management in Industry K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208R123) Economics and Management in Industry K Czech Třinec 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R033) Foundry Technologies K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R033) Foundry Technologies K Czech Třinec 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R035) Technologies of Metal Production K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R035) Technologies of Metal Production K Czech Třinec 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2109) Metallurgical Engineering (3904R020) Thermal Engineering and the Environment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2109) Metallurgical Engineering (3904R020) Thermal Engineering and the Environment K Czech Třinec 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R040) Automation and Computing in Industry K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R040) Automation and Computing in Industry K Czech Třinec 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208R123) Economics and Management in Industry K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208R123) Economics and Management in Industry K Czech Třinec 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R033) Foundry Technologies K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R033) Foundry Technologies K Czech Třinec 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R034) Forming Technologies and Material Treatment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R034) Forming Technologies and Material Treatment K Czech Třinec 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R035) Technologies of Metal Production K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R035) Technologies of Metal Production K Czech Třinec 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2109) Metallurgical Engineering (3904R020) Thermal Engineering and the Environment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2109) Metallurgical Engineering (3904R020) Thermal Engineering and the Environment K Czech Třinec 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R040) Automation and Computing in Industry K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R040) Automation and Computing in Industry K Czech Třinec 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208R123) Economics and Management in Industry K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208R123) Economics and Management in Industry K Czech Třinec 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R033) Foundry Technologies K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R033) Foundry Technologies K Czech Třinec 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R035) Technologies of Metal Production K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R035) Technologies of Metal Production K Czech Třinec 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2109) Metallurgical Engineering (3904R020) Thermal Engineering and the Environment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2109) Metallurgical Engineering (3904R020) Thermal Engineering and the Environment K Czech Třinec 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R040) Automation and Computing in Industry K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R040) Automation and Computing in Industry K Czech Třinec 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208R123) Economics and Management in Industry K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208R123) Economics and Management in Industry K Czech Třinec 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B3923) Materials Engineering (3911R028) Material Diagnostics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B3923) Materials Engineering (3911R028) Material Diagnostics K Czech Třinec 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B3923) Materials Engineering (3911R029) Non-ferrous Metals and Special Alloys K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B3923) Materials Engineering (3911R029) Non-ferrous Metals and Special Alloys K Czech Třinec 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B3923) Materials Engineering (3911R030) Engineering Materials K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B3923) Materials Engineering (3911R030) Engineering Materials K Czech Třinec 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R033) Foundry Technologies K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R033) Foundry Technologies K Czech Třinec 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R034) Forming Technologies and Material Treatment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R034) Forming Technologies and Material Treatment K Czech Třinec 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R035) Technologies of Metal Production K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2109) Metallurgical Engineering (2109R035) Technologies of Metal Production K Czech Třinec 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2109) Metallurgical Engineering (3904R020) Thermal Engineering and the Environment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2109) Metallurgical Engineering (3904R020) Thermal Engineering and the Environment K Czech Třinec 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R040) Automation and Computing in Industry K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (3902R040) Automation and Computing in Industry K Czech Třinec 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208R123) Economics and Management in Industry K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B3922) Economics and Management of Industrial Systems (6208R123) Economics and Management in Industry K Czech Třinec 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2112) Řízení výrobních procesů (2109R001) Economics and management in metallurgy K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2112) Řízení výrobních procesů (3902R007) Automation and Computer Technics in Metalurgy K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2112) Řízení výrobních procesů (3911R023) Quality Management K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R015) Metalurgie neželezných kovů K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R015) Metalurgie neželezných kovů (06) Metalurgy of non-ferrous Materials K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Metal Science K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Steel Making K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Foundry K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Material Forming K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Iron Making and Coke Making K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Iron Making and Coke Making (01) Iron Making and Coke Making K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2113R999) Metallurgy K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (3904R020) Thermal Engineering and Environment K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B2112) Řízení výrobních procesů (3902R007) Automation and Computer Technics in Metalurgy K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R015) Metalurgie neželezných kovů (06) Metalurgy of non-ferrous Materials K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Metal Science K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R019) Ocelářství (02) Steel Making K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Foundry K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R030) Material Forming K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R032) Iron Making and Coke Making (01) Iron Making and Coke Making K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2113R999) Metallurgy K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (3904R020) Thermal Engineering and Environment K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (3911R026) Quality Control and testing K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2009/2010 Summer