453-0035/01 – Elektrické stroje pro automatizace a robotiku (ESAR)

Garantující katedraKatedra elektrických strojů a přístrojůKredity8
Garant předmětudoc. Ing. Karel ChmelíkGarant verze předmětudoc. Ing. Karel Chmelík
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1992/1993Rok zrušení2002/2003
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student umí popsat a aplikovat vlastnosti speciálních elektrických strojů používaných v automatizaci. Získání vědomostí o praktických aplikacích regulační technice a robotice.

Vyučovací metody

Anotace

Tento předmět je určen pro studenty řídící a regulační techniky. Jsou probírány obecné základy el. strojů točivých i netočivých a speciální motorky s točivým, krokovým a lineárním pohonem používaných v automatizační technice

Povinná literatura:

Štěpina, J.: Jednofázové indukční motory, SNTL Praha, 1957 Glinka, T.: Mikromaszyny elektryczne, Wydawnictwo Politechn., Gliwice, 1995 Krenth, H.P.: Elektrische Schrittmotoren, Expert verlag, 1985, ISBN-3-8169-0042-9 Moczola, H.: Elektrische Kleinmotoren, Expert verlag, 1997, ISBN-3-8169-0909-4

Doporučená literatura:

Štěpina, J.: Jednofázové indukční motory, SNTL Praha, 1957 Glinka, T.: Mikromaszyny elektryczne, Wydawnictwo Politechn., Gliwice, 1995 Krenth, H.P.: Elektrische Schrittmotoren, Expert verlag, 1985, ISBN-3-8169-0042-9 Moczola, H.: Elektrische Kleinmotoren, Expert verlag, 1997, ISBN-3-8169-0909-4

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Základní elektrotechnické zákony. Maxwellovy rovnice. Základy teorie obecného stroje. Rozdělení elektrických strojů. Energetická bilance v elektrických strojích. Konstrukce elektrických strojů, krytí a tvary. Materiály používané v elektrických strojích. Materiály magneticky a elektricky vodivé, konstrukční materiály. Transformátory a tlumivky. Funkce, konstrukce a návrh. Proudová čidla. Vinutí v malých elektrických strojích, druhy vinutí, zapojení, základní výpočet. Asynchronní elektromotorky. Princip funkce, kmitavé a točivé pole, skluz, tachogenerátory. Vlastnosti asynchronních elektromotorků, spouštění, moment, regulace otáček, natáčivé transformátory. Synchronní motorky, funkce, vlastnosti, použití. Lineární a krokové motorky. Stejnosměrné motorky, vlastnosti a použití. Tachodynama. Otáčková čidla. Jednofázové univerzální motorky, vlastnosti a použití. Elektrické stroje zvláštní - piezomotor, asynchronní motor s plným rotorem, jednofázový motorek s elektrickým odpojením fáze. Elektrické stroje v automobilech. Selsyny a servopohony. Laboratoře: Seznámení s vybavením laboratoře,bezpečnostní předpisy. Řešení jednoduchých příkladů. Měření odporu vinutí, izolačního stavu a zapojení elektrických strojů. Měření na jednofázovém transformátorku. Měření na jednofázovém asynchronním elektromotorku. Měření na tachodynamu a tachogenerátoru. Měření pracovních charakteristik universálního elektromotorku. Zápočtové cvičení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (30) Mechatronika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku