453-0035/01 – Electrical Machines for Automation and Robotics (ESAR)

Gurantor departmentDepartment of Electrical Machines and ApparatusCredits8
Subject guarantordoc. Ing. Karel ChmelíkSubject version guarantordoc. Ing. Karel Chmelík
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1992/1993Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The course objetives are to became students familiar with special electrical machines used in automation.

Teaching methods

Summary

The course is for students from automation and robotics branches. They are discussed common basses of rotational and non rotational electrical machines and special small motors with rotational, stepper and linear motion used in automation technique.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Základní elektrotechnické zákony. Maxwellovy rovnice. Základy teorie obecného stroje. Rozdělení elektrických strojů. Energetická bilance v elektrických strojích. Konstrukce elektrických strojů, krytí a tvary. Materiály používané v elektrických strojích. Materiály magneticky a elektricky vodivé, konstrukční materiály. Transformátory a tlumivky. Funkce, konstrukce a návrh. Proudová čidla. Vinutí v malých elektrických strojích, druhy vinutí, zapojení, základní výpočet. Asynchronní elektromotorky. Princip funkce, kmitavé a točivé pole, skluz, tachogenerátory. Vlastnosti asynchronních elektromotorků, spouštění, moment, regulace otáček, natáčivé transformátory. Synchronní motorky, funkce, vlastnosti, použití. Lineární a krokové motorky. Stejnosměrné motorky, vlastnosti a použití. Tachodynama. Otáčková čidla. Jednofázové univerzální motorky, vlastnosti a použití. Elektrické stroje zvláštní - piezomotor, asynchronní motor s plným rotorem, jednofázový motorek s elektrickým odpojením fáze. Elektrické stroje v automobilech. Selsyny a servopohony. Laboratoře: Seznámení s vybavením laboratoře,bezpečnostní předpisy. Řešení jednoduchých příkladů. Měření odporu vinutí, izolačního stavu a zapojení elektrických strojů. Měření na jednofázovém transformátorku. Měření na jednofázovém asynchronním elektromotorku. Měření na tachodynamu a tachogenerátoru. Měření pracovních charakteristik universálního elektromotorku. Zápočtové cvičení.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (30) Mechatronika P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner