453-0036/01 – Bezkontaktní spínání (BS)

Garantující katedraKatedra elektrických strojů a přístrojůKredity4
Garant předmětuIng. Zdeněk Hytka, CSc.Garant verze předmětuIng. Zdeněk Hytka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1992/1993Rok zrušení2002/2003
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti umí konstruovat bezkontaktní spínače, prakticky je realizovat a provádět experimentální ověřování jejich vlastností.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět doplňující studium spínacích přístrojů o bezkontaktní spínání, navazuje na Teorii el. obvodů, El. přístroje I a Výkonovou elektroniku. Je zaměřen na porovnání spínacích přístrojů, na zásady návrhu a měření na bezkontaktních spínacích přístrojích stejnosměrného a střídavého proudu na bázi polovodičových ventilů.

Povinná literatura:

Heřman, J.: Bezkontaktní spínání, Praha, SNTL 1983. Hartel, W. - Dietz, H.: Transduktorschaltungen, Springer Verlag, Berlin 1966 Gabler, M. - Haškovec, Š. - Tománek, E.: Manetické zesilovače, Praha, SNTL 1961

Doporučená literatura:

Heřman, J.: Bezkontaktní spínání, Praha, SNTL 1983. Hartel, W. - Dietz, H.: Transduktorschaltungen, Springer Verlag, Berlin 1966 Gabler, M. - Haškovec, Š. - Tománek, E.: Manetické zesilovače, Praha, SNTL 1961

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Odevzdání předepsaných zpráv ze cvičení a absolvování testu

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Základní pojmy bezkontaktního spínání - fyzikální podstata a jevy při spínání, ustálené stavy, stavy přechodové. Používané součástky bezkontaktních spínačů - přesytky, charakteristiky, provedení. Používané součástky bezkontaktních spínačů - polovodičové součástky, dvouvrstvé, třívrstvé a čtyřvrstvé. Používané součástky bezkontaktních spínačů - součástky integrované a ostatní druhy polovodičových součástek. Ztráty v bezkontaktním spínači - oteplení, chlazení, odvod tepla. Porovnání parametrů bezkontaktních spínačů - výhody, nevýhody, bezobloukové spínání. Bezkontaktní spínání stejnosměrného proudu - spínače diodové, tranzistorové a tyristorové. Bezkontaktní spínání stejnosměrného proudu - komutace tyristoru, zapínací a vypínací obvody, výpočet základních parametrů. Bezkontaktní spínání střídavého proudu - diodové, tranzistorové a tyristorové. Bezkontaktní spínání střídavého proudu - triakové spínače, spínače nulové, reverzační, spínače vn. Ochranné obvody bezkontaktních spínačů - ochrana proti přepětí, proti nadproudu, ostatní druhy ochran. Realizace spínačů stejnosměrného proudu - návrh, obvododové řešení, konstrukční řešení. Realizace spínačů střídavého proudu - návrh, obvododové řešení, konstrukční řešení. Technicko-ekonomické zhodnocení a použití bezkontaktních spínačů - charakteristiky, dynamické vlastnosti, životnost, spolehlivost, cena. Laboratoře: Měření na přesytce. Měření na tranzistorovém spínači stejnosměrného proudu. Měření na tyristorovém spínači střídavého proudu. Návrh tyristorového spínače stejnosměrného proudu. Návrh tyristorového spínače střídavého proudu. Test. Zhodnocení cvičení a zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku