453-0036/01 – Contactless Switching (BS)

Gurantor departmentDepartment of Electrical Machines and ApparatusCredits4
Subject guarantorIng. Zdeněk Hytka, CSc.Subject version guarantorIng. Zdeněk Hytka, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1992/1993Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1
Part-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The course completes the study of the switching devices by a solid state switching. It follows Theory of Electrical circuits, Electrical Apparatus 1 and Power Electronics courses. 1t deals with comparison of switching devices, basic principles of design of the solid state dc/ac switching devices based on semiconductor valves and measurements on them.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky udělení zápočtu: Odevzdání předepsaných zpráv ze cvičení a absolvování testu

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Základní pojmy bezkontaktního spínání - fyzikální podstata a jevy při spínání, ustálené stavy, stavy přechodové. Používané součástky bezkontaktních spínačů - přesytky, charakteristiky, provedení. Používané součástky bezkontaktních spínačů - polovodičové součástky, dvouvrstvé, třívrstvé a čtyřvrstvé. Používané součástky bezkontaktních spínačů - součástky integrované a ostatní druhy polovodičových součástek. Ztráty v bezkontaktním spínači - oteplení, chlazení, odvod tepla. Porovnání parametrů bezkontaktních spínačů - výhody, nevýhody, bezobloukové spínání. Bezkontaktní spínání stejnosměrného proudu - spínače diodové, tranzistorové a tyristorové. Bezkontaktní spínání stejnosměrného proudu - komutace tyristoru, zapínací a vypínací obvody, výpočet základních parametrů. Bezkontaktní spínání střídavého proudu - diodové, tranzistorové a tyristorové. Bezkontaktní spínání střídavého proudu - triakové spínače, spínače nulové, reverzační, spínače vn. Ochranné obvody bezkontaktních spínačů - ochrana proti přepětí, proti nadproudu, ostatní druhy ochran. Realizace spínačů stejnosměrného proudu - návrh, obvododové řešení, konstrukční řešení. Realizace spínačů střídavého proudu - návrh, obvododové řešení, konstrukční řešení. Technicko-ekonomické zhodnocení a použití bezkontaktních spínačů - charakteristiky, dynamické vlastnosti, životnost, spolehlivost, cena. Laboratoře: Měření na přesytce. Měření na tranzistorovém spínači stejnosměrného proudu. Měření na tyristorovém spínači střídavého proudu. Návrh tyristorového spínače stejnosměrného proudu. Návrh tyristorového spínače střídavého proudu. Test. Zhodnocení cvičení a zápočet.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner