453-0038/01 – Silnoproudá elektrotechnika (SE)

Garantující katedraKatedra elektrických strojů a přístrojůKredity4
Garant předmětuIng. Václav Čech, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Václav Čech, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1992/1993Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student zná základy elektrických přístrojů, elektrických strojů a pohonů a elektroenergetiky, dimenzování přístrojů a pohonů a umí se orientovat v hlavních technických údajích a provádí základní výpočty.

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu jsou probírány základní principy elektrických přístrojů, strojů a pohonů a jejich chování v energetických sítích. Studenti získájí zkušenosti s měřícími metodami a s provozem těchto zařízení.

Povinná literatura:

Heřman, J. a kol.: Příručka silnoproudé elektrotechniky,SNTL Praha, 1984 Janoušek, J., Suchánek, V.: Základy silnoproudé elektrotechniky, Ediční středisko ČVUT Praha, 1992

Doporučená literatura:

Heřman, J. a kol.: Příručka silnoproudé elektrotechniky,SNTL Praha, 1984 Janoušek, J., Suchánek, V.: Základy silnoproudé elektrotechniky, Ediční středisko ČVUT Praha, 1992

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Bodové hodnocení 1. Protokoly z laboratorních cvičení -přístroje -stroje -pohony 2. Test maximální počet bodů ze cvičení 45 bodů Podmínky pro získání zápočtu -absolvování všech cvičení -odevzdání všech protokolů -napsání testu

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Přednášky: Obecné pojmy - spínací přístroje mn + nn, přechodové děje, význam pro jištění a spínání - názvosloví. Pojistky - význam jištění, tavný proud, doba působení, energie prošlá pojistkou, omezovací schopnost pojistky, provedení, volba, charakteristiky. Jističe - činnost jističe, charakteristika, spouště, zámek, volnoběžka, omezující jistič, podstata přerušení střídavého proudu, provedení, volba. Stykače - druhy provozu, provedení kontaktů,elektromagnetický pohon, tepelné poměry, kontaktní ústrojí. Elektromagnety - stejnosměrné, střídavé, s trvalými magnety, charakteristiky, jejich nastavení, možnost změn, aplikace - relé - návrh magnetického obvodu, cívky, tepelné poměry, doba působení, polarizační relé, vysokofrekvenční relé, kontakty a jiskra, relé větších výkonů. Rozdělení elektrických strojů, materiály používané v elektrických strojích, provedení, tvary, krytí, způsoby chlazení. Energetická bilance v elektrických strojích,. Ztráty a oteplování strojů. Transformátory, druhy, konstrukce, použití. Princip působení, provozní stav, náhradní schéma. Postup výpočtu malého transformátorku. Asynchronní stroje, konstrukce a použití, princip činnosti. Spouštění, brzdění a regulace otáček asynchronních motorů. Vliv napájení asynchronních motorů nesinusovým napětím či proudem. Synchronní stroje, rozdělení a použití. Synchronní motory, použití a regulace otáček. Reluktanční a hysterezní motory. Stejnosměrné motory. Princip komutace. Druhy ss. motorů a jejich použití. Vliv napájení z měničů na ss. motory. Regulace otáček. Krokové a lineární motory. Bezkomutátorové ss. motory. Servomotory a selsiny. Zvláštní elektromotory. Rozdělení a použití statických měničů, rozdělení podle toku energie. Usměrňovače, druhy, popis činnosti. Jednofázové a třífázové, řízené a neřízené. Zvlnění proudu, komutace, charakteristiky Střídavé měniče, měnič kmitočtu, střídavé spínače a měnič napětí, měnič impedance. Negativní vlivy měničů na napájecí síť a na el. motory. Účiník a opravdový účiník. Vyšší harmonické. EMC. Cvičení: Úvod, bezpečnost Měření příd. ztrát a jevu blízkosti, měření vypínací charakteristiky. Modelování vypínání. Výpočet vypínání. Příklady z elektrických strojů. Měření na synchronním motoru. Měření na transformátoru. Měření na asynchronním motoru. Pohon s ss motorem. Modelování a simulace ss motoru s cizím buzením. Pohon s asnychronním motorem napájeným z měniče kmitočtu. Příklady z elektrických pohonů. Zápočet Laboratoře: Cvičení: Úvod, bezpečnost Měření příd. ztrát a jevu blízkosti, měření vypínací charakteristiky. Modelování vypínání. Výpočet vypínání. Příklady z elektrických strojů. Měření na synchronním motoru. Měření na transformátoru. Měření na asynchronním motoru. Pohon s ss motorem. Modelování a simulace ss motoru s cizím buzením. Pohon s asnychronním motorem napájeným z měniče kmitočtu. Příklady z elektrických pohonů. Zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.