453-0038/01 – Heavy-Current Electrical Engineering (SE)

Gurantor departmentDepartment of Electrical Machines and ApparatusCredits4
Subject guarantorIng. Václav Čech, Ph.D.Subject version guarantorIng. Václav Čech, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1992/1993Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Cours presents the basic principles of electric apparatus, machines and drives and their behaviour in electric power network. Students become familiar with measuring methods and operation states of these appliances.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky udělení zápočtu: Bodové hodnocení 1. Protokoly z laboratorních cvičení -přístroje -stroje -pohony 2. Test maximální počet bodů ze cvičení 45 bodů Podmínky pro získání zápočtu -absolvování všech cvičení -odevzdání všech protokolů -napsání testu

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Přednášky: Obecné pojmy - spínací přístroje mn + nn, přechodové děje, význam pro jištění a spínání - názvosloví. Pojistky - význam jištění, tavný proud, doba působení, energie prošlá pojistkou, omezovací schopnost pojistky, provedení, volba, charakteristiky. Jističe - činnost jističe, charakteristika, spouště, zámek, volnoběžka, omezující jistič, podstata přerušení střídavého proudu, provedení, volba. Stykače - druhy provozu, provedení kontaktů,elektromagnetický pohon, tepelné poměry, kontaktní ústrojí. Elektromagnety - stejnosměrné, střídavé, s trvalými magnety, charakteristiky, jejich nastavení, možnost změn, aplikace - relé - návrh magnetického obvodu, cívky, tepelné poměry, doba působení, polarizační relé, vysokofrekvenční relé, kontakty a jiskra, relé větších výkonů. Rozdělení elektrických strojů, materiály používané v elektrických strojích, provedení, tvary, krytí, způsoby chlazení. Energetická bilance v elektrických strojích,. Ztráty a oteplování strojů. Transformátory, druhy, konstrukce, použití. Princip působení, provozní stav, náhradní schéma. Postup výpočtu malého transformátorku. Asynchronní stroje, konstrukce a použití, princip činnosti. Spouštění, brzdění a regulace otáček asynchronních motorů. Vliv napájení asynchronních motorů nesinusovým napětím či proudem. Synchronní stroje, rozdělení a použití. Synchronní motory, použití a regulace otáček. Reluktanční a hysterezní motory. Stejnosměrné motory. Princip komutace. Druhy ss. motorů a jejich použití. Vliv napájení z měničů na ss. motory. Regulace otáček. Krokové a lineární motory. Bezkomutátorové ss. motory. Servomotory a selsiny. Zvláštní elektromotory. Rozdělení a použití statických měničů, rozdělení podle toku energie. Usměrňovače, druhy, popis činnosti. Jednofázové a třífázové, řízené a neřízené. Zvlnění proudu, komutace, charakteristiky Střídavé měniče, měnič kmitočtu, střídavé spínače a měnič napětí, měnič impedance. Negativní vlivy měničů na napájecí síť a na el. motory. Účiník a opravdový účiník. Vyšší harmonické. EMC. Cvičení: Úvod, bezpečnost Měření příd. ztrát a jevu blízkosti, měření vypínací charakteristiky. Modelování vypínání. Výpočet vypínání. Příklady z elektrických strojů. Měření na synchronním motoru. Měření na transformátoru. Měření na asynchronním motoru. Pohon s ss motorem. Modelování a simulace ss motoru s cizím buzením. Pohon s asnychronním motorem napájeným z měniče kmitočtu. Příklady z elektrických pohonů. Zápočet Laboratoře: Cvičení: Úvod, bezpečnost Měření příd. ztrát a jevu blízkosti, měření vypínací charakteristiky. Modelování vypínání. Výpočet vypínání. Příklady z elektrických strojů. Měření na synchronním motoru. Měření na transformátoru. Měření na asynchronním motoru. Pohon s ss motorem. Modelování a simulace ss motoru s cizím buzením. Pohon s asnychronním motorem napájeným z měniče kmitočtu. Příklady z elektrických pohonů. Zápočet

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T999) Common Base for FEI P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T999) Common Base for FEI P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T999) Common Base for FEI P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T999) Common Base for FEI P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T999) Common Base for FEI P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T999) Common Base for FEI P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T999) Common Base for FEI P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner