453-0096/01 – Bezpečnost práce v laboratořích FEI (BPL)

Garantující katedraKatedra elektrických strojů a přístrojůKredity0
Garant předmětuIng. Vladimír MedunaGarant verze předmětuIng. Vladimír Meduna
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2003/2004
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu studenti znají bezpečnostní předpisy ve smyslu ustanovení §4, vyhl. čís. 50/1978 Sb. (pracovníci poučení) a mohou provádět měření na el. zařízeních v laboratořích FEI.

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty 1. roč. FEI se základními bezpečnostními předpisy pro činnost na elektrických zařízeních tak, aby po ověření jejich znalostí byli pracovníci poučení ve smyslu ustanovení §4, vyhl. čís. 50/1978 Sb. a mohli provádět činnost na el. zařízeních v laboratořích FEI.

Povinná literatura:

ČSN 33 2000-4-41 ČSN 33 2000-3 Honys, V.: Příručka pro zkoušky elektrotechniků Meduna V., Ivánek L. : Bezpečnost v elektrotechnice Skripta VŠB-TU Ostrava, 1993

Doporučená literatura:

ČSN 33 2000-4-41 ČSN 33 2000-3 Honys, V.: Příručka pro zkoušky elektrotechniků Meduna V., Ivánek L. : Bezpečnost v elektrotechnice Skripta VŠB-TU Ostrava, 1993

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Fyziologické účinky elektrického proudu na lidský organizmus Vliv záření elektromagnetických vln v pásmu vf a vvf na lidský organizmus Působení vnějších vlivů na elektrická zařízení, druhy prostorů z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem, ČSN 33 2000-3 Podmínky pro vznik úrazu elektrickým proudem Vliv prostředí na vznik úrazu elektrickým proudem Rozdělení napětí z hlediska nebezpečného dotyku Rozdělení proudů z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem působení elektrického náboje Pracovní podmínky Odbornost osob Základní bezpečnostní předpisy, ČSN 33-2000-4-41 Bezpečnost práce v laboratořích První pomoc při úrazu elektrickým proudem Nebezpečí vzniku požáru od elektrického zařízení v laboratořích Způsoby hašení elektrického zařízení

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T999) Společný základ pro FEI P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.