453-0301/01 – Elektrické stroje III (ES 3)

Garantující katedraKatedra elektrických strojů a přístrojůKredity8
Garant předmětudoc. Ing. Pavel Hrbáč, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavel Hrbáč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRB10 doc. Ing. Pavel Hrbáč, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+15

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent umí měřit a hodnotit přechodné děje v el. strojích. Studenti se naučí měřit a hodnotit některé přechodné děje v el. strojích, zvládnou výpočty magnetických obvodů, ztrát a účinnosti těchto strojů. Dále se seznámí s měřením vlastností strojů při nesinusovém napájení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Studium se zabývá některými přechodnými jevy v elektrických strojích, výpočty odporů, reaktancí, ztrátami elektrických strojů, návrhem vinutí a výpočty magnetických obvodů některých druhů elektrických strojů. V laboratorních cvičeních jsou měřeny elektrické stroje v přechodných stavech a při napájení nesinusovým napětím.

Povinná literatura:

Keppert, S., Čermák, T.: Transformátory, skriptum VŠB Ostrava, 1984 Keppert, S.: Asynchronní stroje, skriptum VŠB Ostrava, 1984 Petrov, G.N.: Elektrické stroje I a II, ACADEMIA, 1980 Baška, J. a kol.: Teorie elektrických strojů, SNTL/ALFA, 1968 Keppert, S.: Synchronní stroje, skriptum VŠB Ostrava, 1984 Keppert, S.: Stejnosměrné stroje, skriptum VŠB Ostrava, 1984 Provazník.: Synchronní stroje, Technicko vědecké vydavetelství, 1952 Lammerhamer, Chládek, K.: Stejnosměrné stroje, SNTL Praha, 1957 Hindmarsh,J.: Electrical Machines and their Applications, Oxford,1970

Doporučená literatura:

Keppert, S., Čermák, T.: Transformátory, skriptum VŠB Ostrava, 1984 Keppert, S.: Asynchronní stroje, skriptum VŠB Ostrava, 1984 Petrov, G.N.: Elektrické stroje I a II, ACADEMIA, 1980 Baška, J. a kol.: Teorie elektrických strojů, SNTL/ALFA, 1968 Keppert, S.: Synchronní stroje, skriptum VŠB Ostrava, 1984 Keppert, S.: Stejnosměrné stroje, skriptum VŠB Ostrava, 1984 Hindmarsh,J.: Electrical Machines and their Applications, Oxford,1970 Provazník.: Synchronní stroje, Technicko vědecké vydavetelství, 1952 Lammerhamer, Chládek, K.: Stejnosměrné stroje, SNTL Praha, 1957

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Bodové hodnocení účast na všech laboratorních cvičeních odevzdání všech protokolů laboratorních úloh napsání testu

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Magnetický obvod třífázového transformátoru. Nelineární jevy v transformátorech. Zkrat na transformátoru. Připojení transformátoru na síť. Výpočet rozptylové reaktance vinutí. Vinutí stejnosměrných strojů. Vektorová hvězdice a napěťový polygon. Rovnice vinutí. Vinutí smyčkové a vlnové. Vinutí střídavých strojů. Činitel vinutí. Diagram drážkových napětí. Tingleiho schéma vinutí a Görgesův diagram. Rotorové vinutí asynchronní strojů. Výpočet reaktancí a odporů elektrického stroje. Diferenční rozptyl. Náhradní schéma a kruhový diagram asynchronního stroje z vypočtených hodnot. Výpočet magnetického obvodu synchronního a asynchronního stroje. Výpočet charakteristiky naprázdno a budicího vinutí synchronních strojů. Budicí systémy. Výpočet ztrát elektrických strojů. Ztráty v mědi, v železe, mechanické, přídavné. Určení budicího proudu při zatížení synchronního stroje. Charakteristiky synchronních strojů. Kruhový diagram synchronního stroje. Cvičení: Zadání semestrální práce. Požadavky pro udělení zápočtu. Vliv na kruhový diagram a ztráty. Stejnosměrná vinutí: a) smyčková b) vlnová, potenciální polygon., spojky I. a II. řádu. Střídavá vinutí jednovrstvá a dvouvrstvá. Vliv zkrácení kroku. Vinutí přepínatelná 1:2. Tingleyho schéma, Görgesův diagram, průběh magnetického napětí ve vzduchové mezeře, činitel diferenčního rozptylu. Zápočtové cvičení. Laboratoře: Seznámení s vybavením laboratoře. Bezpečnostní předpisy. Měření na transformátoru - nesymetrické zatížení. Měření na transformátoru - zapínání naprázdno. Měření na asynchronním motoru napájeném z měniče kmitočtu. Impedanční kruhový diagram asynchronního motoru Projekty: Je zadaná samostatná práce, kterou student vypracuje v době mimo výuku. Projektem se rozumí výpočty, výkresová dokumentace a protokoly z laboratorních cvičení. Počítačové laboratoře: Magnetizační proud transformátoru, výpočet odporu vstupního a výstupního vinutí, výpočet reaktancí a napětí nakrátko. Úvod pro výpočet transformátoru, tepelná třída, volba izolace, chlazení, krytí, materiál vinutí, provedení mag. obvodu, volba indukce, aktivní průřez, volba počtu stupňů jádra, stanovení rozměrů stupňů jádra, paralelní větve, výška okna, izolační vzdálenosti.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zkouška Zkouška 55  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.