453-0302/01 – Elektrické stroje malých výkonů (ESMV)

Garantující katedraKatedra elektrických strojů a přístrojůKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Pavel Hrbáč, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavel Hrbáč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Posluchač umí určit typ zvláštního elektrického stroje, ovládá jeho funkci a použití v elektrickém pohonu s ohledem na jeho elektrické a mechanické vlastnosti

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

V předmětu se studenti seznámí se zvláštními elektrickými stroji používanými ve výpočetní technice, domácích spotřebičích a v automobilovém průmyslu. Jedná se jak o stroje synchronní, asynchronní, stejnosměrné, střídavé stroje s komutátorem, krokové a elektronické motorky. Obsahem studia je princip funkce jednotlivých strojů a konstrukční provedení.

Povinná literatura:

Henry-Baudot, J.: Elektrické stroje pro automatizaci, SNTL Praha, 1971 Štěpina, J.: Jednofázové indukční motory SNTL, Praha, 1957 Kopylov, I.P.: Spravočnik po električeskim mašinam, Tom 2, Energoatomisdat Moskva, 1989 Piskač, L.: Elektrotechnika průmyslových robotů a manipulátorů, ZČU, 1993

Doporučená literatura:

Petrov, G.N.: Elektrické stroje I a II, ACADEMIA, 1980 Hrbáč,P.:Laboratorní cvičení z elektrických strojů malých výkonu,VŠB-FEI;podpora studia

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Provedení měření,odevzdání protokolů a vykonání testu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Úvodní přednáška, přehled o malých strojích. Indukční elektromotorky. Jednofázový motorek s kapacitní pomocnou fázi. Kapacitní indukční motorek. Indukční motorek s odporovou fází. Vinutí jednofázových motorků. Bifilární vinutí. Motorky se stíněným pólem. Indukční motorky zvláštního provedení. Synchronní motorky. Reakční motorky. Motorky hysterezní. Sériový (univerzální) motorek. Stejnosměrné motorky s permanentním magnetem. Diskový stejnosměrný motorek. Motorky s malým počtem drážek. Elektronické motorky. Krokové motorky. Elektrické stroje v automobilech. Cvičení: Bezpečnostní předpisy. Seznámení s vybavením laboratoře. Zpracování laboratorních měření. Zápočtové cvičení. Laboratoře: Měření odporů motorků a zjištění závad komutátorového motorku. Měření pracovní charakteristiky kapacitního motorku při konstantním napětí. Měření pracovní charakteristiky kapacitního motorku při konstantním momentu. Měření pracovní charakteristiky motorku se stíněným pólem. Měření oteplení motorku. Zápočtové cvičení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.