453-0303/01 – Projektování elektrických strojů (PES)

Garantující katedraKatedra elektrických strojů a přístrojůKredity8
Garant předmětudoc. Ing. Pavel Hrbáč, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavel Hrbáč, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRB10 doc. Ing. Pavel Hrbáč, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+7

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Úspěšní absolventi umí výpočty částí elektrických strojů. Součástí těchto výpočtů je i ventilační a mechanický výpočet. Umí rovněž základy konstruování. Absolvent tohoto předmětu bude znát principy výpočtu a základy konstrukce el. strojů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Po absolvování předmětu umí student navrhnout elektrický, magnetický obvod a mechanický systém rotačního elektrického stroje. Umí používat literaturu pro konstrukci elektrických strojů, používat normy a katalogy výrobců elektrických strojů.

Povinná literatura:

Keppert, S.: Projektování elektrických strojů, skriptum VŠB, 1989 Cigánek, L.: Stavba elektrických strojů, SNTL Praha, 1958 Kopylov, I.P.: Stavba elektrických strojů. SNTL, Praha, 1988 Wiedemann, E., Kellenberger, W.: Konstrukce elektrických strojů. SNTL, Praha, 1973 Sequenz, H.: Herstellung der Wicklungen elektrischer Maschinen. Springer-Verlag, 1970 Vogt, K.: Berechnung rotierender elektrischer Maschinen, VEB verlag Berlin, 1988, ISBN-3-341-00486-6

Doporučená literatura:

Keppert, S.: Projektování elektrických strojů, skriptum VŠB, 1989 Cigánek, L.: Stavba elektrických strojů, SNTL Praha, 1958 Kopylov, I.P.: Stavba elektrických strojů. SNTL, Praha, 1988 Wiedemann, E., Kellenberger, W.: Konstrukce elektrických strojů. SNTL, Praha, 1973 Sequenz, H.: Herstellung der Wicklungen elektrischer Maschinen. Springer-Verlag, 1970 Vogt, K.: Berechnung rotierender elektrischer Maschinen, VEB verlag Berlin, 1988, ISBN-3-341-00486-6

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Aktívní účast na cvičeních,zpracované a odevzdané individuální práce ve stanoveném termínu

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Úvod do stavby a projektování elektrických strojů. Projekty technických děl, historický vývoj elektrických strojů. Výrobci elektrických strojů; základní části elektrických strojů. Vlivy působící na návrh a konstrukci elektrických strojů, způsob práce elektrického stroje, druh proudu, otáčivá rychlost, buzení, chlazení, druh zatížení, pracovní prostředí, tvary strojů. Zatížitelnost strojů, setrvačné hmoty, napětí, hluk a vibrace. Tepelná odolnost materiálů, mechanická odolnost a vlivy prostředí. Normy a předpisy pro elektrické stroje. Základní etapy návrhu stroje. Volba hlavních rozměrů. Vliv kmitočtu, napětí, teploty, plnění drážky. Oteplení a chlazení elektrických strojů. Oteplování homogenního tělesa. Způsoby přenosu tepla. Náhradní tepelné obvody. Ventilační systémy elektrických strojů. Výpočet potřebného množství chladiva. Výpočet tepelných odporů. Postup návrhu jednotlivých druhů strojů. Mechanické výpočty v elektrických strojích. Výpočet jednoduchých částí, výpočet šroubů, klínů, zděří, bandáží a hřídelů. Výpočet uložení elektrického stroje. Hřídelová napětí a ložiskové proudy. Elektrický a mechanický výpočet komutátoru. Spolehlivost elektrických strojů. Pojmy a definice, vanová křivka. Určení spolehlivosti, degradační činitelé, provozní spolehlivost. Diagnostika elektrických strojů. Metody a postupy. Diagnostika izolačních systémů a mechanických částí. Výpočet komutace a pomocných pólů. Šířka komutačního pásma. Kontrola komutačních vlastností. Činnost stejnosměrného stroje napájeného zvlněným proudem. Vliv nesinusového napájení na činnost střídavých strojů. Projekty: Je zadaná samostatná práce, kterou student vypracuje v době mimo výuku. Projektem se rozumí výpočty, výkresová dokumentace a protokoly. Počítačové laboratoře: Úvod do projektování elektrických strojů. Podmínky zápočtů. Stejnosměrná vinutí. Střídavá vinutí Návrh vinutí střídavého třífázového elektrického stroje. Návrh cívky (šablony) střídavého vinutí provedeného z profilovaného vodiče kruhového průřezu. Návrh cívky střídavého vinutí provedeného z profilovaného vodiče. Výpočet charakteristiky naprázdno. Výpočet charakteristiky naprázdno a budícího vinutí synchronního stroje. Výpočet a návrh budicího vinutí. Návrh cívky budícího vinutí synchronních alternátorů s vyniklými póly. Výpočet ztrát elektrického stroje. Ventilace a chlazení. Návrh hřídele. Stanovení průhybu hřídele. Kritické otáčky. Návrh ložisek. Uložení. Rybinový komutátor. Výpočet namáhání lamely rybinového komutátoru. Zápočtové cvičení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zkouška Zkouška 55  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní